Izba Dyscyplinarna rozpozna 11 stycznia br. sprawę adwokata Macieja M. z Tarnobrzega, który miał wprowadzić w błąd poszkodowaną w układzie kilku podmiotów świadczących usługi prawne.  Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Rzeszowie uniewinnił obwinionego, Wyższy Sąd Dyscyplinarny umorzył postępowanie, pokrzywdzona wnosi o uchylenie tego orzeczenia.

Zarzuty wobec adwokata - bezpodstawne

Kolejną sprawą adwokacką jest oskarżenie Jacka D. o nadużycie swobody wypowiedzi publicznych. Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie utrzymał postanowienie rzecznika dyscyplinarnego o umorzeniu postępowania. Dlatego, że czyn nie zawierał znamion deliktu dyscyplinarnego.

CzytajNiezły cyrk w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego>>

Sąd Najwyższy pozostawił bez rozpoznania kasację Prokuratora Generalnego, gdyż był on niewłaściwie reprezentowany przez zastępcę. Prokurator Generalny wnosi o uchylenie tego orzeczenia. Skarżący nie wykazał w żadnej mierze, aby Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego – Prokurator Krajowy w tym czasie go zastępował. Nie został on także oddzielnie upoważniony do skierowania w imieniu Prokuratora Generalnego kasacji. Powoływana w pismach procesowych Prokuratora Krajowego podstawa prawna nie dawała mu więc sama w sobie upoważnienia do skierowania przedmiotowej kasacji. ( sygn. akt II DK 101/21).

 

 

Brak sumienności

Kolejna sprawa dyscyplinarna adwokata - Krzysztofa S. dotyczy nierzetelnego wykonywania obowiązków pełnomocnika w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku. Obwiniony miał dopuścić się nieuzasadnionej zwłoki w tym postępowaniu, tj. popełnienia przewinienia dyscyplinarnego z art. 80 Prawa o adwokaturze w związku z par. 1 i par. 8 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.

Sąd dyscyplinarny stwierdził brak podstaw do wznowienia postępowania, ale ukarany wnosi o wznowienie postępowania kasacyjnego. W Sądzie Najwyższym zawisło sześć podobnych wniosków wznowieniowych tej osoby.

Sprawy prokuratorów

Zapowiada się też na 11 stycznia br. rozprawa prokuratora Marcina P. z Jeleniej Góry, któremu zarzucono błąd w prowadzeniu sprawy polegającego na odstąpieniu od żądania uzasadnienia niesłusznego w wyroku.

 Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym utrzymał postanowienie rzecznika dyscyplinarnego o umorzeniu postępowania, Prokurator Generalny wnosi o uchylenie tego orzeczenia – sygn. akt II DK 111/21.

Natomiast prokurator Danuta D. z Poznania stanie przed Izbą Dyscyplinarną z powodu prowadzenia samochodu, pod wpływem alkoholu mając 1,6 promila we krwi.

Czytaj w LEX: Postępowanie dyscyplinarne sędziego - strony, ich uprawnienia i obowiązki >

Na rozprawie w postępowaniu dyscyplinarnym obwiniona przyznała się do zarzucanego jej czynu, wyraziła wstyd i żal z tego powodu, lecz swoje wyjaśnienia ograniczyła do powiązania popełnionego deliktu ze stanem swojego zdrowia. Ponowiła przy tym swoje poprzednie oświadczenia, że nie wie po co w krytycznym dniu wychodziła z domu i nie pamięta czasu kiedy kierowała samochodem w stanie nietrzeźwym, ani tego czy piła tego dnia alkohol, z kim, gdzie, jakie ilości i o której godzinie. Podkreśliła, że w jej ocenie czyn ten nie stanowił przewinienia ani przestępstwa, z uwagi na jej stan psychiczny.
Sąd Najwyższy wymierzył karę pozbawienia prawa do stanu spoczynku. Obwiniona wnosi o uchylenie tego orzeczenia – sygn. akt II DOW 34/21.