Lewandpol Holding jest jednym z czołowych polskich inwestorów prywatnych działających w obszarze odnawialnych źródeł energii. Od 2014 roku firma rozwija działalność inwestycyjną w formule „family office”, która koncentruje się na dojrzałych inwestycjach OZE w Polsce (zarówno na etapie około ready-to-build lub późniejszym). Kleczew Solar & Wind będzie jednym z największych parków odnawialnej energii w Europie Środkowo - Wschodniej, a także pierwszym w Polsce wielkoskalowym projektem łączącym energię solarną i wiatrową. Energia z farmy budowanej w województwie wielkopolskim popłynie do odbiorców jeszcze w 2023 roku. Jej przewidywana moc to ponad 200 MW, co powinno wystarczyć na zaspokojenie potrzeb około 100 000 gospodarstw domowych. Projekt zakłada również możliwość rozbudowy.

Czytaj w LEX: Dofinansowanie rozpoczęcia działalności kancelarii prawnej >>>

Czytaj w LEX: Analiza opłacalności sprawy/rentowności kancelarii >>>

 

Kompleksowa obsługa projektu 

Zakres prac kancelarii obejmował kompleksową obsługę projektu, dlatego pracowały przy nim dwa zespoły CMS: Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych oraz Bankowości i Finansów. Przygotowała m.in. analizę prawną due diligence projektu oraz negocjowała umowy projektowe – w tym kontrakt EPC, umowy dostaw inwestorskich, umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, umowy eksploatacji i utrzymania farmy fotowoltaicznej i wiatrowej, umowę Balance of Plant oraz umowę na dostawę turbin wiatrowych.

Projekt będzie finansowany w ramach formuły project finance. Wsparcia na łączną kwotę 776 mln zł na budowę Kleczew Solar & Wind udzieliło konsorcjum trzech banków, które zostało dopełnione pożyczką podporządkowaną do kwoty 90 mln zł, udzieloną w ramach komercyjnej działalności inwestycyjnej przez jeden z funduszy.

 

 

Inwestora w zakresie organizacji i koordynacji całego procesu wspierała spółka Ergy. W skład zespołu Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych, którym kierował Kacper Stanosz i Jan Radziuk, pod nadzorem Łukasza Szatkowskiego weszli: Magdalena Czenko, Patrycja Styczyńska, Alicja Smyklińska oraz Andrzej Szostak.

Ze strony Bankowości i Finansów pracami kierowała Martyna Markiewicz. Wspierał ją zespół, w którego skład weszli m.in.: Karolina Bandzul-Król i Maciej Lorenz, a nadzorował go Michał Mężykowski.