Niezwykle istotne jest podkreślenie doniosłości faktu zwrócenia się o pomoc dla osoby, która w kryzysie psychicznym udaje się do prawnika po poradę. Są to sytuacje przezwyciężenia własnej słabości, wyjścia ze strefy komfortu.

Trudniej ustalić stan faktyczny

Ustalenie stanu faktycznego przez prawnika może tu nastręczać większe problemy, niż w innych przypadkach. Nie zawsze również możemy uzyskać dokumenty niezbędne do udzielenia porady.

Praca z osobami będącymi w kryzysie wymaga większego zaangażowania czasu, empatii, ale również zrozumienia towarzyszących naszym klientom ograniczeń. Powinna być więc poprzedzona, jak każda specjalizacja, uczestnictwem w odpowiednio przygotowanych szkoleniach, podczas których osoby zainteresowane udzielaniem tego typu pomocy prawnej (często łączącej się ze wsparciem moralnym udzielanym klientom) poznają specyfikę takiej pracy.

Konieczność przygotowania merytorycznego do pracy z klientem zagrożonym i wykluczonym społecznie potwierdzają zasady nauczania obowiązujące w uniwersyteckich poradniach prawnych (tzw. klinikach prawa), które przewidują m.in. odbycie przez studentów odpowiednich szkoleń interpersonalnych, czy też standardy pracy w biurach porad obywatelskich, w których pomoc świadczy profesjonalny, przeszkolony ku temu rodzajowi poradnictwa personel.

60 proc. lekarzy i pielęgniarek z objawami wypalenia zawodowego czytaj tutaj>>

 

Potrzebne jest systemowe wsparcie

Z badań przeprowadzonych we współautorstwie z doktor Adrianą Sylwią Bartnik z Politechniki Warszawskiej wynika, że prawnikom udzielającym pomocy w ramach porad nieodpłatnych potrzebne jest systemowe wsparcie: szkolenia, edukacja, a w końcu odpowiednie zaplecze lokalowe, gwarantujące im możliwość udzielenia rzetelnej porady prawnej, a tym samym realizację ideału efektywnej pomocy osobie jej potrzebującej.

 


Superwizja dla prawnika

Odnotować należy, iż poradnictwo prawne dla osób doświadczających zaburzeń psychicznych, będących w kryzysie, a w szerszym kontekście zagrożonych wykluczeniem - jest wyspecjalizowaną dziedziną, w oparciu o dorobek której możemy się kształcić i inspirować, tak, by każdego dnia świadczyć pomoc w sposób efektywny i zmniejszający ryzyko wypalenia zawodowego.

Coraz częściej też w środowisku prawników pracujących z grupami wykluczonymi, zarówno na świecie, jak i w Polsce, rozmawiamy o superwizji dla prawników, która pomogłaby lepiej radzić sobie z wyzwaniami natury etycznej i merytorycznej.

Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Komentarz czytaj tutaj>>

 

W przyszłym roku więcej bezpłatnych porad

1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, która przewiduje m.in. otwarcie punktów poradniczych dla wszystkich, którzy oświadczą, że nie stać ich na prawnika.

 

Zwiększy się dostęp do bezpłatnych porad prawnych czytaj tutaj>>

Po wejściu w życie nowych przepisów wystarczy, że osoba, która chce skorzystać z pomocy, złoży proste pisemne oświadczenie, iż nie stać jej na płatną poradę.

Obecnie po poradę do punktu mogą przyjść m.in. osoby do 26. roku życia, seniorzy powyżej 65. roku oraz niezamożni, którym w roku poprzedzającym udzielenie porady zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej.

Nowe przepisy przewidują również udzielanie pomocy poza punktem. Będą mogli z niej skorzystać niepełnosprawni. Na ich prośbę prawnik ma przyjechać do domu lub porozmawiać z nim przez telefon.

Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy świadczonej w ponad 1500 punktach na terenie całej Polski dostępnych jest na stornie: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl.

 

Dr Katarzyna Julia Kowalska, radca prawny, trzykrotnie nominowana do nagrody Prawnika Pro Bono roku, finalistka Rising Stars liderzy jutra prawnicy 2018. Od dekady zaangażowana w pomoc osobom najuboższym i wykluczonym społecznie (wspiera organizacje pozarządowe działające na rzecz osób bezdomnych, żyjących z HIV, uzależnionych, a także udziela porad jako radca prawny prowadzący indywidualną praktykę).