Postulaty Związku Powiatów Polskich przyniosły skutek

Pierwotna wersja ustawy zakładała, że świadczenie nieodpłatnej pomocy oraz edukacji prawnej będzie częściowo zadaniem własnym samorządów. Rozwiązanie takie mogło doprowadzić do sytuacji, w której powiaty ponosiłyby nieograniczone wydatki na realizację zadania bezpośrednio z własnego budżetu. Pomysłowi sprzeciwił się jednak ZPP i ostatecznie uznano, że udzielanie nieodpłatnych porad prawnych będzie zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. W uchwalonej wersji ustawy uwzględniono również inne postulaty ZPP dotyczące m.in. wprowadzenia trybu postępowania w przypadku nie zawarcia przez powiaty porozumienia z odpowiednimi korporacjami zawodowymi czy zagwarantowania 3 proc. dotacji na koszty organizacyjno-techniczne.

Dowiedz się więcej z książki
Źródła finansowania samorządu terytorialnego
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł
Poradnik ułatwi realizację zadania

 

Ludwik Węgrzyn (Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich) dostrzegając potrzebę wyjaśnienia przepisów regulujących udzielanie bezpłatnych porad wydał poradnik, który ułatwi samorządom efektywne uruchomieniu systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego. Realizacja nowego zadania, jest ważna zarówno z punktu widzenia społeczeństwa, jak i samorządów gdyż może znacząco przyczynić do wzrostu poparcia dla idei powiatów wśród ich mieszkańców.

(zpp.pl)