W jednym punkcie prowadzonym przez profesjonalnych pełnomocników udzielono od stycznia do kwietnia średnio 72 porady.
Z nieodpłatnej pomocy prawnej w:
-  15,70 proc. przypadków skorzystały osoby, którym zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej,
- 8,41 proc. przypadków do punktu zwróciły się natomiast osoby posiadające ważną kartę dużej rodziny,
- 70,10 proc. przypadków skorzystały osoby, które nie ukończyły 26 lat albo ukończyły 65 lat.

Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna", stan z dnia 29 listopada 2016 r.