Fundacja Court Watch Polska to organizacja wspierająca pozytywne zmiany w polskim wymiarze sprawiedliwości poprzez prowadzenie Obywatelskiego Monitoringu Sądów oraz budowanie lokalnych Centrów Sprawiedliwości Naprawczej. Instytucja znana jest m.in. prowadzenia cyklicznego monitoringu pracy sądów, polegającego na obserwacji przez wolontariuszy przebiegu rozpraw.
Czytaj: Wynik monitoringu: sądy rejonowe pracują najlepiej>>>

- W tym roku świętujemy pięciolecie swojego istnienia. Nasza działalność skłoniła nas do zorganizowania plebiscytu, który ma za zadanie promować dobre praktyki w obszarze sądownictwa – mówi Filip Gołębiewski, dyrektor programu Obywatelski Monitoring Sądów.
Tytułem „Obywatelski Sędzia Roku” fundacja chce nagrodzić przedstawiciela trzeciej władzy, który w ostatnim roku wyróżnił się w sposób szczególny reprezentowaniem perspektywy obywateli w sądownictwie i działaniami budującymi zaufanie obywateli do wymiaru sprawiedliwości. Nagroda może być przyznana za wszelką działalność sędziego, która zmniejsza dystans pomiędzy trzecią władzą, a społeczeństwem.
- Nie jest to nagroda za działalność stricte orzeczniczą. Zależy nam na tym, aby każdy obywatel, który miał styczność z sądownictwem mógł zgłosić swojego kandydata – czytamy w komunikacie o rozpoczęciu procedury konkursowej. A przewiduje ona, że do 31 lipca 2015 r.  przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów, 15 sierpnia minie ostateczny termin przekazania kapitule konkursowej zweryfikowanych zgłoszeń, a 27 sierpnia to ostateczny termin wyboru zwycięzcy spośród zgłoszonych kandydatów przez kapitułę konkursową.
Zgodnie z tym planem 28 września br. nastąpi ogłoszenie wyników plebiscytu i wręczenie tytułu zwycięzcy na konferencji podsumowującej 5 lat programu „Obywatelskiego Monitoringu Sądów” Fundacji Court Watch Polska w Warszawie.
Jak informują organizatorzy, zwycięzca zostanie wybrany przez kapitułę w skład, której wejdą przedstawiciele Fundacji Court Watch, innych organizacji społecznych oraz publicyści zajmujący się tematyką sądownictwa – przedstawiciele patronów medialnych przedsięwzięcia.

Kandydatury wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na: plebiscyt@courtwatch.pl>>>

Jednym z patronów akcji jest serwis Kancelaria.Lex.pl oraz wydawnictwo Wolters Kluwer SA.
   
  Ryszard Piotrowski
  Pozycja ustrojowa sędziego>>>