Z informacji przekazanych przez resort sprawiedliwości wynika, że w tym roku liczba asesorów w sądach zwiększy się o 61 absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w przyszłym przybędzie ich około 80. Asesorzy wrócili do polskich sądów przed rokiem - jesienią 2017 r. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wręczył wówczas akty mianowania 265 asesorom. Byli to pierwsi asesorzy-absolwenci KSSiP.

 


Asesorzy czyli "sędziowie na próbę"

Asesorzy sądowi pełnią w sądach rejonowych obowiązki sędziego, z wyjątkiem stosowania tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym wobec zatrzymanego przekazanego do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania, a także rozpoznawania zażaleń na postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia, na postanowienia o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia i na postanowienia o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw.

Nie mogą też rozstrzygać spraw rodzinych i opiekuńczych. Asesorzy to "sędziowie na próbę", którzy występują w systemach prawnych wielu państw Europy. Instytucja ta w polskim porządku prawnym ma długą tradycję, sięgającą okresu międzywojennego.

Minister Sprawiedliwości dokonuje mianowania na stanowisko asesora sądowego na czas nieokreślony. Jeśli przebieg jego służby nie będzie budził zastrzeżeń, jego kandydatura zostanie przez KRS przedstawiona prezydenta do powołania na „pełnoprawnego” sędziego. 

Coraz więcej spraw sądowych przez internet

Ministerstwo sprawiedliwości zapewnia też, że coraz więcej +papierkowych+ spraw załatwia się szybko przez internet, m.in. z zakresu Krajowego Rejestru Sądowego, ksiąg wieczystych czy Krajowego Rejestru Karnego.  - Poprzez platformę e-Płatności można np. uregulować opłatę sądową, a za pomocą portalu S24 złożyć wniosek o wpis do rejestru spółek. Także sprawozdania finansowe przedsiębiorców wpisanych do KRS są składane wyłącznie w postaci elektronicznej - przypomniano podczas podsumowania osttnich trzech lat pracy resortu.