Uroczystość odbyła się w czwartek 21 września w auli Warszawskiego Domu Technika NOT.

Sprawy wyłączone z kompetencji asesora

Asesorzy sądowi będą pełnili w sądach rejonowych obowiązki sędziego, z wyjątkiem stosowania tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym wobec zatrzymanego przekazanego do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania, a także rozpoznawania zażaleń na postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia, na postanowienia o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia i na postanowienia o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw.
 Asesorzy nie będą mogli też rozstrzygać spraw rodzinych i opiekuńczych.

Sędziowie na próbę
W stanowiska asesorskie przeznaczone dla absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury będzie przekształcana co roku część zwalnianych stanowisk sędziowskich. Na pozostałe stanowiska sędziowskie zostaną powołani inni przedstawiciele zawodów prawniczych.

Asesorzy to „sędziowie na próbę”, którzy występują w systemach prawnych wielu państw Europy. Instytucja ta w polskim porządku prawnym ma długą tradycję, sięgającą okresu międzywojennego.

Pełna niezawisłość
Obecny status prawny gwarantuje asesorom pełną niezawisłość, niezbędną przy sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości.

Minister Sprawiedliwości dokonuje mianowania na stanowisko asesora sądowego na czas nieokreślony. Wykaz mianowanych asesorów niezwłocznie trafi do Krajowej Rady Sądownictwa, która w ciągu miesiąca ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec pełnienia obowiązków sędziego przez asesora sądowego (sprzeciw będzie podlegał kontroli Sądu Najwyższego). Jeśli przebieg służby asesora nie będzie budził zastrzeżeń, jego kandydatura zostanie przez KRS przedstawiona Prezydentowi RP do powołania na „pełnoprawnego” sędziego.