Profesor Andrzej Kidyba jest wykładowcą w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jak sam przyznaje, jego dorobek naukowy to ponad 10 tysięcy przeegzaminowanych studentów, ponad 900 seminarzystów, ponad setka książek, setki publikacji. Jest współtwórcą Kodeksu spółek handlowych i współautorem pierwszego podręcznika prawa spółek, uczestniczył w przygotowaniu wielu aktów prawnych. 

Praca naukowa nie jest jedyną płaszczyzną aktywności profesora. Andrzej Kidyba od 29 lat kieruje także Lubelską Fundacją Rozwoju. Sprawuje funkcję Konsula Honorowego Republiki Federalnej Niemiec w Lublinie.  Jest też m.in. arbitrem Sądu Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej w Zurichu, Instytutu Arbitrażu Sztokholmskiej Izby Handlowej w Sztokholmie (SCC) i Centrali Arbitrażu Federalnych Izb Gospodarczych w Wiedniu.

 


Autor idealny

W czwartek Andrzej Kidyba, w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie, obchodził jubileusz 40-lecia działalności naukowej.  Z tej okazji wręczono profesorowi przygotowaną przez przyjaciół i współpracowników, a wydaną przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska specjalną Księgę Jubileuszową. Laudacje wygłosili prof. dr hab. Wojciech Katner z Uniwersytetu Łódzkiego oraz Włodzimierz Albin, prezes Wolters Kluwer Polska. Nie przypadkowo, bo na ponad 100 książek, które napisał profesor 84 wydane zostały w Wolters Kluwer.

Czytaj: 
Prof. Kidyba: Prosta spółka akcyjna rozbije system>>
Prof. Kidyba w felietonach komentuje prawo i rzeczywistość>>

- Mamy do czynienia z autorem idealnym, którego cechuje jakość, terminowość, zrozumienie potrzeb wydawcy – mówił w laudacji dla prof. Kidyby prezes Albin. Wskazywał, że profesor potrafi świetnie odczytywać potrzeby czytelników oraz prawników i zawsze przychodzi do wydawnictwa z dobrymi pomysłami i dobrymi autorami. - Nie tylko znakomicie pisze, ale też rozumie potrzeby wydawcy, nasze wewnętrzne wymogi i procedury – mówił Włodzimierz Albin.

Profesor Kidyba jest autorem, współautorem i redaktorem naukowym 24 tytułów. Autorem Kodeksu Spółek Handlowych. Komentarz 2 tomy. Drukiem ukazało się w 16 wydaniach (komentarz jest aktualizowany w Lex Systemie Informacji Prawnej od 2009 r., obecnie prezentowana jest 45 aktualizacja). Jest też autorem (wspólnie z H. Ciochem) „Prawo fundacyjne. Komentarz 2 wydania”.

Profesor jest też autorem lub pod jego redakcją naukową wydano Kodeks spółek handlowych. Komentarz tomy I-IV; Kodeks Cywilny. Komentarz (4 tomy, dwa wydania); Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz; Biblioteka Prawa Spółek (10 tomów); Meritum – Prawo Spółek (6 wydań). Co warto podkreślić, profesor jest też wytrawnym felietonistą. Zbiór jego felietonów ukazał się drukiem w publikacji „Setką na sześćdziesiątkę”.

Profesor Andrzej Kidyba jest też recenzentem wydawniczym ponad 20 publikacji wydanych w Wolters Kluwer, redaktorem naukowym LEX Navigator Prawo Handlowe i sprawuje merytoryczny nadzór nad 254 procedurami.  Jest również członkiem Rady Programowej „Przeglądu Prawa Handlowego” i „Glosy”

 

Sto lat prawa handlowego

Częścią jubileuszu była konferencja naukowa „Sto lat prawa handlowego”. Wykłady wygłosili: prof. dr hab. Józef Frąckowiak (kierownik w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego), prof. dr hab. Wojciech Popiołek (kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Uniwersytet Śląski) oraz prof. dr hab. Bernd Oppermann (dziekan Wydziału Prawa, Leibniz Uniwersytet Hanowerski).