Dotychczas ze względu na brak przepisów regulujących te kwestie, sprawiały one podatnikom wiele trudności. Dzięki nowym przepisom dokonywanie korekt wynikających z popełnionych błędów, jak i okoliczności wynikłych już po dokonanej transakcji jest znacznie łatwiejsze.

Drugą, niewątpliwie korzystną zmianą była likwidacja przepisów o obowiązkowej korekcie kosztów dokonywanej w przypadku niezapłaconych zobowiązań lub znacznie wydłużonym okresie ich płatności. Przepisy, które miały zlikwidować zatory płatnicze, a tylko przysporzyły wiele dodatkowej pracy wszystkim księgowym, przestały wreszcie obowiązywać. Jak należy jednak postąpić z fakturami wystawionymi w okresie obowiązywania poprzednich przepisów?

Niestety jak zwykle nowe przepisy, to również nowe wątpliwości, na które odpowiedzi można znaleźć w komentarzach zamieszczonych w publikacji Vademecum Głównego Księgowego:

- Ograniczenia w korekcie kosztów podatkowych oraz przychodu – zmiany w PIT i CIT

- Korekta przychodu w CIT po nowemu – krok po kroku

- Korygowanie przychodów związanych z działalnością gospodarczą – co zmieni się od dnia 1 stycznia 2016 r.

- Praktyczne problemy w korygowaniu kosztów uzyskania przychodu w CIT

- Korekta kosztów ze względu na uznanie gwarancji lub reklamację towaru oraz środka trwałego

- Gwarancja i rękojmia w CIT a korekta przychodów i kosztów Korekta deklaracji podatkowej w CIT – co zmieni się od 2016 r.

-Likwidacja obowiązkowej korekty kosztów podatkowych - od 2016 r. zmiany w PIT oraz CIT