Termin szkolenia: 6.02.2013 r.
Miejsce: Warszawa, ul. Płocka 5a

Program szkolenia obejmuje:

1) Cel nowelizacji
2) Obowiązek podatkowy
- nowa zasada ogólna momentu powstania obowiązku podatkowego,
- usługi finansowe
- usługi budowlane
- telekomunikacja i energia
3) Podstawa opodatkowania
- nowa sposób definiowania podstawy opodatkowania
- potwierdzenie odbioru faktur korygujących przez nabywcę
- „refakturowanie”
przenoszenie kosztów poniesionych w imieniu i na rzecz innego podmiotu
4) Fakturowanie
- nowe terminy wystawienia
- faktury uproszczone
- faktury elektroniczne
6) Odliczenie VAT
- modyfikacja terminów odliczenia podatku
- warunki odliczenia VAT w przypadku WNT
- dodatkowe wymogi przy odliczaniu WNT, importu usług oraz rozliczaniu VAT przez nabywcę
- odliczanie VAT od samochodów
7) Zwolnienie z VAT
- towary używane
8) Inne zmiany
a) Ulga na złe długi
- uproszczenie warunków stosowania
- skrócenie terminu pozwalającego na uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności
- odsprzedaż wierzytelności
- obowiązkowa korekta u nabywcy zalegającego z zapłatą
b) Metoda kasowa
- uproszczenie warunków stosowania
c) Pozostałe

Wykładowca:
Jerzy Martini - Partner, doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach podatku od towarów i usług VAT.  Więcej >>

Udział w szkoleniu gwarantuje:

- indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia
- materiały szkoleniowe
- zaświadczenie ukończenia szkolenia
- serwis kawowy i lunch

Więcej informacji o szkoleniu udzieli:
Joanna Kozerska
jkozerska@wolterskluwer.pl
tel. 22 535 81 19

Strona www szkolenia >>