Organ podatkowy przypomniał jednak, że musi ona zawierać elementy wymagane przepisami ustawy o VAT (art. 106e). Jego zdaniem wysłanie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) na wskazany przez nabywcę e-mail zgodnie z jego żądaniem oznacza, że dokument został nabywcy udostępniony (przydzielony). Jest to równoznaczne z wydaniem faktury nabywcy.

Nie ma przy tym znaczenia fakt, że faktura elektroniczna przeznaczona dla nabywcy będzie technicznie wysyłana przez pośrednika (centrum rozliczeń płatności) w imieniu sprzedawcy, który jest faktycznym wystawcą faktury.

Interpretacja z 14 maja 2018 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.220.2018.1.JM

Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach, Karolina Gierszewska Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach >>