Przepisy podatkowe przewidują stosowanie kilku metod weryfikacji cen transferowych. Są to:

  1. metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej,
  2. ceny odprzedaży,
  3. koszt plus,
  4. marży transakcyjnej netto,
  5. podziału zysku,
  6. inne metody.

Ceny transferowe weryfikuje się stosując metodę najbardziej odpowiednią w danych okolicznościach. W przypadku, gdy nie jest możliwe zastosowanie metod z pkt 1-5 można zastosować inny sposób, w tym techniki wyceny, najbardziej odpowiednie w danych okolicznościach. Jak wynika z rekomendacji Forum, wybór metody powinien być zawsze ukierunkowany na znalezienie najbardziej odpowiedniej metody dla danej sytuacji. Nie oznacza to jednak, że wszystkie metody powinny być analizowanie i testowane.

Konsultacje potrwają do 12 kwietnia 2019 r. Uwagi i sugestie należy przesyłać na adres: konsultacje.ct@mf.gov.pl.

Zobacz również: Podatników czekają kolejne zmiany >>

MF proponuje procedury rozstrzygania sporów ws. podwójnego opodatkowania  >>