Wkłady budowlane dokonywane po 31 grudnia 2010 r. będą opodatkowane nową stawką, o ile do tego momentu nie nastąpiło ustanowienie prawa do lokalu lub spłata całości wkładów budowlanych.

Deweloperzy, którzy przed zmianą stawek VAT w umowach z kupującymi określali cenę lokalu w kwocie brutto, nie mogą obciążać podwyżką podatku kupującego, który opłaca kolejne raty. W niektórych przypadkach sprawa może być bardziej skomplikowana. Mieszkanie czytelniczki zostało odebrane w czerwcu 2010 r., natomiast na fakturach, które dostaje po wpłaceniu każdej kolejnej raty, widnieje zapis, że zapłaciła za wkład budowlany. Zdaniem ekspertów spółdzielnia działa w tym przypadku jak deweloper, a na wybudowanych mieszkaniach ustanawiana jest odrębna własność. W takim przypadku interes czytelniczki w dalszym ciągu będzie podlegał ochronie. Jeżeli z uwagi na zmianę przepisów deweloper będzie zmuszony stosować wyższą stawkę VAT, to ten fakt nie będzie upoważniał go do podwyżki ceny lokalu. Zdaniem ekspertów skoro mieszkanie zostało wydane w 2010 r., to deweloper powinien opodatkować całą transakcję jeszcze według stawek VAT obowiązujących w tamtym roku.

Inaczej będzie jednak wyglądać sytuacja, gdy czytelniczka jest członkiem spółdzielni. W świetle art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) czynnością opodatkowaną jest m.in. ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu. Czynność ta zostanie dokonana w 2011 r., w momencie kiedy odrębna własność lokalu zostanie faktycznie ustanowiona na rzecz czytelniczki. Zatem konsekwentnie płatności otrzymywane przez spółdzielnię przed ustanowieniem odrębnej własności lokalu są prawidłowo oznaczone na fakturze jako wkład budowlany. Zgodnie z art. 41 ust. 14f ustawy o VAT do otrzymanych płatności z tytułu wkładu budowlanego w 2011 r. należy stosować stawkę VAT obowiązującą w tym roku, czyli 8%.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 10 lutego 2011 r.