Aktualnie autorskie koszty przysługują z tytułu działalności:
- twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa,
- badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej,
- artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii,
- w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów,
- publicystycznej

Zgodnie natomiast z przegłosowanymi w czwartek przez Senat przepisami ulga podatkowa dla twórców będzie odnosić się także do działalności twórczej w obszarach:
- inżynierii budowlanej,
- tłumaczeń,
- gier komputerowych oraz
- działalności naukowej i pracy dydaktycznej prowadzonej na uczelni.


Pracujący w tych zawodach będą mogli 50-proc. koszty uzyskania przychodów. Zdaniem Tobiasza Szczęsnego, starszego konsultanta w Gekko Taxens, przegłosowane przez Senat poprawki do ustawy o PIT należy ocenić jako niewątpliwie krok w dobrym kierunku. Dla wszystkich osób wykonujących działalność twórczą w dodanych obszarach to na pewno dodatkowa korzyść w postaci wyższej pensji – bez podnoszenia wynagrodzenia ze strony pracodawców. Eksperta dziwi jednak fakt, że zabrakło wprost wskazania takich zawodów jak np. graficy komputerowi.

Senat przegłosował zmiany w podatkach >>

Potwierdza to również Izabela Rutkowska, doradca podatkowy, prowadząca własną kancelarię prawną. Jej zdaniem rozszerzenie ulgi i doprecyzowanie zasad korzystania z niej jest rozwiązaniem dobrym. Ekspertka zwraca jednak uwagę, że niedobrze się stało, że niemal przez pół roku obowiązywały przepisy nieprecyzyjne. Zmiana powinna zostać wprowadzona znacznie wcześniej, zwłaszcza, że nowe przepisy będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych od początku roku.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Nowe zasady rozliczania kosztów będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2018 r.