Od stycznia 2018 r. odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w drodze spadku lub darowizny nie są kosztem uzyskania przychodów, jeżeli ich nabycie korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Ustawa, którą przegłosował w czwartek Senat zakłada przywrócenie wcześniejszych zasad amortyzacji dla spadkobierców ze skutkiem od 1 stycznia 2018 r. Obdarowani uzyskają też prawo do kontynuowania amortyzacji.

Arkadiusz Łagowski, doradca podatkowy z Grant Thornton Frąckowiak, podkreśla, że bez tej nowelizacji zbankrutować mogłoby wielu spadkobierców, którzy bez prawa rozliczania kosztów podatkowych, płaciliby faktycznie podatek przychodowy a nie dochodowy.

Zdaniem Jacka Matarewicza z BCC przywrócenie możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych w drodze darowizny lub spadku jest rozwiązaniem dobrym. Zmiany mają jednak wejść w życie z datą wsteczną. W ocenie eksperta nie wpisuje się to w ukształtowaną już zasadę niewprowadzania zmian w przepisach o podatku dochodowym w trakcie roku podatkowego. Przepisy powinny zatem zostać zmienione dopiero z początkiem 2019 r.

Zmiany w przepisach o kosztach podatkowych

Zmianie ma ulec także rozliczanie autorskich, podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Przyjęto zasadę, zgodnie z którą ulga podatkowa dla twórców będzie odnosić się także do działalności twórczej w obszarach: inżynierii budowlanej, tłumaczeń, gier komputerowych oraz działalności naukowej i pracy dydaktycznej prowadzonej na uczelni.

Wnoszenie wkładów do spółek kapitałowych

Senat poparł także doprecyzowanie przepisów dotyczących wnoszenia wkładów do spółek kapitałowych i spółdzielni, tak aby jednoznacznie z niego wynikało, iż nie obejmuje on wnoszenia do takich podmiotów wkładów pieniężnych. Czynność ta ma pozostać neutralna podatkowo.

Opodatkowanie dochodów z gier hazardowych

Nowelizacja przepisów ma dodatkowo zapewnić jednolite traktowanie uczestników legalnych gier hazardowych niezależnie od tego, czy gry urządzane są przez operatorów kasyn, czy spółkę wykonującą monopol państwa w tym zakresie (odmiennie niż w przepisach obowiązujących od 1 stycznia 2018 r.). Wygrane w grach na automatach, grach w karty, grach w kości i grach cylindrycznych oraz grach w bingo pieniężne i bingo fantowe – bez względu na to, który z legalnie działających podmiotów je organizuje – będą zwolnione z podatku PIT.

Zmiana zasad nieruchomości komercyjnych

Obecnie podatek od nieruchomości komercyjnych płaci się, jeśli jej wartość początkowa przekracza 10 mln zł. Ta zasada ulegnie jednak zmianie. Projekt zakłada bowiem, aby podstawę opodatkowania stanowiła suma przychodów z poszczególnych budynków pomniejszona o kwotę 10 mln. zł. Pod uwagę będzie zatem brana łączna wartość nieruchomości. Przychodu nie trzeba będzie ustalać, jeśli łączny udział oddanej do używania powierzchni użytkowej budynku nie będzie przekraczał 5 proc.  całkowitej powierzchni użytkowej tego budynku. Doprecyzowano także, że w przypadku sprzedaży nieruchomości w trakcie miesiąca, przychód z tego budynku ustala się wyłącznie u sprzedawcy.

Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Będzie je można stosować z mocą wsteczną, tj. do dochodów uzyskanych (co do zasady) od 1 stycznia 2018 r. Wyjątek ma dotyczyć rozwiązań odnoszących się do opodatkowania wygranych uzyskanych w grach na automatach, grach w karty, grach w kości, grach cylindrycznych, które będą stosowane od dnia wejścia ustawy w życie.