Pakiet obejmuje m.in. projekt rozporządzenia dotyczący wzmacniania współpracy administracyjnej w obszarze VAT-u. Wedłu założen ma to być inicjatywa służąca zwalczaniu oszustw związanych z tym podatkiem. Proponowane udoskonalenie współpracy administracji państw i innych organów ścigania, poprzez np. wspólne kontrole i postępowania administracyjne, ma zwiększyć skuteczność walki z oszustwami transgranicznymi w całej UE.
Ministrowie przyjęli również dyrektywę w sprawie mechanizmu, który może służyć zwalczaniu oszustw karuzelowych przez państwa najbardziej na nie narażone (tzw. ogólny mechanizm odwrotnego obciążenia).

- Ta reforma ma zasadnicze znaczenie w naszej walce z oszustwami podatkowymi. Poprawi to wymianę informacji między krajowymi administracjami, a także jakość i porównywalność danych - powiedział we wtorek austriacki minister finansów Hartwig Loeger, który przewodniczył spotkaniu.

Sprawdź: Murawski Michał, Roszkowski Dariusz, Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w transakcjach transgranicznych i krajowych>>

Kraje UE opowiedziały się również za przyjęciem tzw. pakietu "quick fix", który obejmuje projekty dyrektywy i rozporządzeń wprowadzających krótkoterminowe usprawnienia w zakresie transakcji transgranicznych. Polska poparła pakiet, gdyż - jak podał resort finansów - uprości on przepisy oraz ułatwi zwalczanie oszustw w systemie VAT.

Mają też być wprowadzone zmiany na liście jurysdykcji niechętnych współpracy w kwestiach podatkowych. Liechtenstein i Peru zostały z niej usunięte po tym, gdy otrzymały pozytywną ocenę reform przeprowadzonych przez te państwa.