Opublikowany tekst jednolity ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1150) uwzględnia zmiany wprowadzone:

1) ustawą z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1228),

2) ustawą z 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz .U. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 379)

oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 24 maja 2017 r. 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów