Autorzy opracowania zastrzegają, że brak jest wiarygodnych danych, które mogłyby potwierdzić tezę o wzroście szarej strefy w ubiegłym roku. Jednak powołują się na generalną zasadę, zgodnie z którą w sytuacjach kryzysowych szara strefa ma tendencję wzrostową.

Brak jest wiarygodnych danych liczbowych, które mogłyby potwierdzić powyższą tezę. W ostatnich latach, w zależności od metodologii i źródła, szarą strefę w Polsce szacowano między 12,4 proc. a 20 proc. . Oceniamy, że w 2020 roku szara strefa w Polsce wynosiła między 18 proc. a 20 proc. – napisano w raporcie.

Były działania ograniczające szarą strefę

Autorzy opracowania przyznają, że były podejmowane działania, które ich zdaniem przyczyniły się do ograniczenia wzrostu szarej strefy. Są to m.in. doskonalenie Jednolitego Pliku Kontrolnego, wprowadzenie JPK_V7 oraz obowiązku stosowania kodów GTU w fakturach, które dotyczą towarów i usług najbardziej narażonych na nadużycia podatkowe, zmiany w zakresie mechanizmu podzielonej płatności, wprowadzenie obowiązkowego MPP dla faktur powyżej 15 tys. zł brutto, które dotyczą tzw. towarów i usług wrażliwych określonych w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzenie kas fiskalnych online w wybranych sektorach gospodarki czy wprowadzenie fakultatywnych kas wirtualnych.

Mimo wszystko jednak, ich zdaniem udział szarej strefy w polskiej gospodarce jest wciąż wysoki. 

Czytaj: Rząd pomoże mikrofirmom zawierać umowy, a przy okazji je sprawdzi>>

MF: Walka z szarą strefą to priorytet

Zwalczanie szarej strefy było, jest i będzie jednym z podstawowych kierunków działań Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej – powiedział w poniedziałek minister finansów Tadeusz Kościński podczas prezentacji raportu „Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce 2020/21”. - Oczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę, że szara strefa jest zjawiskiem, które w praktyce nigdy nie zanika całkowicie, a przestępcy stosują coraz nowsze sposoby unikania płacenia podatków. Stale monitorujemy i analizujemy obszar aktywności nieuczciwych podatników i przestępców podatkowych - dodał.