Krajowa Rada Doradców Podatkowych zarzuca przepisom o exit tax, że niezgodnie z przepisami dyrektywy ATAD, obejmują także osoby fizyczne. Polskie regulacje dodatkowo mają utrudniać obywatelom osiedlanie się w innym państwie członkowskim. Chodzi o to, że przewidują konieczność natychmiastowego poboru podatku w momencie przeniesienia przez podatnika miejsca zamieszkania. Zdaniem samorządu, naruszone są także podstawowe zasady (tj. swoboda przedsiębiorczości, przepływu osób i kapitału), na których oparte jest funkcjonowanie Unii Europejskiej.

 

Ryzyko naruszenia prawa wspólnotowego

- W związku z tym, że zastrzeżenia Krajowej Rady Doradców Podatkowych nie zostały wzięte po uwagę przez polskiego ustawodawcę, KRDP skierowała do Komisji Europejskiej skargę, w której wskazała, jakie przepisy prawa wspólnotowego narusza ustawa implementująca – powiedział prof. dr hab. Adam Mariański, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Zobacz również:
Fiskus przełknie kieliszek wina, ale cała butelka - ryzykowna >>

Korekta 2018 roku na starych zasadach >>

Koszty podatkowe trzeba rozliczać w czasie >>
 

Długa lista zarzutów

W skardze KRDP wskazała, że polska ustawa implementująca narusza dyrektywę ATAD m.in:

  • przez objęcie exit tax także osób fizycznych. Zdaniem KRDP, regulacje zawarte w dyrektywie wyznaczają jedynie ogólny, minimalny poziom ochrony przed agresywnym planowaniem podatkowym, nie oznacza to jednak przyzwolenia na wprowadzanie przepisów nieznajdujących oparcia w regulacjach dyrektywy,
  • w zakresie, w jakim utrudnia swojemu obywatelowi osiedlania się w innym państwie członkowskim
  • w zakresie, w jakim utrudnia podatnikowi podjęcie działalności gospodarczej na terenie innego państwa członkowskiego.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Exit tax: opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych zysków w praktyce >

Czy podatnik, który przeniesie swoją rezydencję podatkową poza granice kraju, może zostać objęty exit tax? >

Czy wypłata dywidendy lub sprzedaż udziałów po zmianie rezydencji podatkowej opodatkowana jest exit tax? >