W opublikowanych właśnie przez Ministerstwo Finansów wyjaśnieniach dotyczących korekty cen transferowych wystawionych w 2019 r., ale dotyczących transakcji lub innych zdarzeń zrealizowanych w roku 2018, resort finansów informuje, że nowo wprowadzone przepisy dotyczące ujmowania korekt cen transferowych „wstecz” znajdą zastosowanie do korekt cen transferowych dotyczących transakcji kontrolowanych realizowanych po 1 stycznia 2019 r.

 

Korekta wcześniejszych okresów

Zmiany te wprowadziła nowelizacja ustawy z 23 października 2018 r., którą zmieniono przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193). Nowelizacja ta wprowadziła przepisy szczególne dotyczące zasad ujmowania tzw. korekt cen transferowych (ang. transfer pricing compensating adjustments). Przepisy te regulują ujmowanie na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych korekt cen transferowych dokonywanych przez podatnika. Regulacje weszły w życie 1 stycznia 2019 r.

 


Ważna data transakcji

Jak podkreśla MF w wyjaśnieniach, przepisy te znajdą zastosowanie do korekt cen transferowych dotyczących transakcji kontrolowanych realizowanych w 2019 r. (tj. od 1 stycznia 2019 r.). Wynika to wprost z art. 26 ust. 1 ustawy zmieniającej, który stanowi, że zmienione przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w tym przepisy dotyczące ujmowania korekt cen transferowych) stosuje się do transakcji lub innych zdarzeń, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2019 r., w zakresie tej części transakcji lub innych zdarzeń, które są realizowane w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2018 r.

Zobacz również: Uprzednie porozumienia cenowe będą łatwiejsze >>

- A contrario korekty cen transferowych wystawione w 2019 r., lecz dotyczące transakcji lub innych zdarzeń realizowanych w 2018 r. (tj. do 31 grudnia 2018 r.), powinny być ewidencjonowane dla celów podatków dochodowych na zasadach wynikających z przepisów obowiązujących do końca 2018 r. ‒ napisał resort finansów w wyjaśnieniach.

Zobacz w LEX:

Nowe zasady sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych od 2019 r. >

Nowe zasady sporządzania grupowej dokumentacji cen transferowych od 2019 r. >

Safe harbours, czyli uproszczone zasady rozliczeń cen transferowych >