Tak zakreślone granice mogą stanowić przesłankę pozytywną dla badającego wspomniane zagadnienie poprzez ograniczenie zakresu norm prawnych, które należy zinterpretować i zastosować. Jednak, jeśli, interpretując te normy, nie znajdziemy jednoznacznego rozstrzygnięcia każdego przypadku rozliczania w czasie kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami, to wspomniane granice stają się przesłanką negatywną dla dokonania prawidłowego rozliczenia tych kosztów. W praktyce stosowania art. 15 ust. 4 ustawy o CIT orzecznictwo sądów administracyjnych wypracowało interesujący i pomocny pogląd, zgodnie z którym potrącenie kosztów bezpośrednio związanych z przychodami, odpowiadających uzyskanym przychodom, oznacza adekwatność potrącanych kosztów w stosunku do uzyskanych przychodów. Kluczem warunkującym dokonanie prawidłowego rozliczenia w czasie kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami jest zatem adekwatność, inaczej odpowiedniość odliczanych kosztów i uzyskanych przychodów.

 


Stosując ten klucz, w artykule pt. Zasada adekwatności w teorii i praktyce: rozliczanie w czasie kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami przedstawiono zasady dotyczące rozliczania w czasie kosztów bezpośrednio związanych z przychodami w przypadku, gdy przychody są uzyskiwane przez podatnika periodycznie, przy czym mogą być one uzyskane w tym samym roku, w którym został poniesiony koszt bezpośrednio związany z uzyskiwanymi przychodami, jak również w latach następnych po zakończeniu tego roku, w którym został poniesiony ten koszt.

Więcej na ten temat w marcowym numerze Przeglądu Podatkowego >>

Zobacz również: Fiskus przełknie kieliszek wina, ale cała butelka - ryzykowna >>