Za nowelizacją Prawa bankowego glosowało 400 posłów, nikt nie był przeciwny, 6 wstrzymało się od głosu. Uchwalone przez Sejm zmiany mają pozwolić prokuraturze na uzyskiwanie informacji dotyczących osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Uzasadniając zmiany rząd podał, że firmy rejestrowane przez osoby fizyczne były wykorzystywane m.in. przez mafię paliwową, a przez zapisy prawa bankowego śledczy nie mieli dostępu do takich informacji przed postawieniem zarzutów danej osobie.

Dane te są konieczne dla analizy przepływu pieniędzy między firmami handlującymi komponentami i paliwami. Obowiązek udzielenia przez bank informacji ma dotyczyć wyłącznie informacji dotyczących działalności gospodarczej danej osoby.

Inne zapisy nowelizacji dotyczą uzyskiwania przez Policję lub straż miejską informacji o sprawcach wykroczeń drogowych lub przestępstw, jeśli pojazd jest zabezpieczeniem wierzytelności banku, np. został kupiony na kredyt. W ewidencji pojazdów figuruje wtedy bank, a Policja - ponieważ dane dotyczące transakcji bankowych objęte są tajemnicą, nie może dotrzeć do użytkownika pojazdu, który spowodował przestępstwo lub wykroczenie, np. sfotografowanego przez fotoradar, czy kradnącego paliwo na samoobsługowej stacji.

Zmiana pozwala na ujawnienie informacji o użytkowniku tego pojazdu. W 2006 r. było około 920 przypadków, w których banki odmówiły udzielenia informacji o użytkownikach pojazdów.

Nowelizacja pozwala też bankom kierować informację o podejrzeniu popełnienia przestępstwa bezpośrednio do Policji, czy innych organów prowadzących postępowanie przygotowawcze, bez pośrednictwa prokuratury. Rząd uzasadniał, że pozwoli to na skrócenie i przyspieszenie postępowania np. dotyczącego użycia skradzionych kart bankomatowych, czy ich nielegalnego kopiowania.

Policja i np. ABW będą miały też możliwość bezpośredniego występowania do banków o uzupełnienie informacji związanych ze zgłoszonymi przestępstwami, co przyspieszy tok postępowania.

Nowelizacja zwalnia też prokuraturę, Policję i inne organy od opłat za informacje udzielane przez bank w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi przestępstw i wykroczeń.

Omawiana nowelizacja trafi teraz pod obrady Senatu.