Projekt zmian w Ordynacji podatkowej oraz innych ustawach podatkowych złożony przez posłów Kukiz`15 zakłada, że na rozliczenie wszystkich podatków m.in. PIT, CIT, PCC, ZUS i KRUS obowiązywałby jeden dzień podatkowy. Byłby to ostatni dzień następnego miesiąca. Obecnie obowiązuje 9 różnych terminów dla obowiązków podatkowych, zdaniem wnioskodawców sytuacja taka jest szkodliwa dla przedsiębiorców oraz urzędów. Na forum Sejmu uzasadnienie projektu przedstawił poseł Paweł Grabowski. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.

Posłowie zajęli się także propozycją nowelizacji Ordynacji podatkowej. złożoną przez posłów Nowoczesnej, która uchyla przepisy dotyczące przerwania biegu przedawnienia w wyniku podjęcia czynności egzekucyjnych oraz regulujące przedawnienia zobowiązania podatkowego zabezpieczonego hipoteką lub zastawem. Projekt uzasadnił poseł Paweł Kobyliński. W dyskusji zgłoszony został wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu, który Sejm rozpatrzy w głosowaniach.