SC uruchomiła system "Zwrot VAT dla podróżnych"

Służba Celna uruchomiła nowy system internetowy "Zwrot VAT dla podróżnych" w ramach którego przetwarzane są imienne dokumenty tzw. tax free towarzyszące towarom wywożonym poza obszar celny Unii Europejskiej.

W celu usprawnienia odprawy celnej i funkcjonowania obrotu towarowego z zagranicą z wykorzystaniem dokumentów tax free Izba Celna w Białymstoku uruchomiła system "Zwrot VAT dla podróżnych".

Podróżny, który planuje wywieźć towar zakupiony na terenie UE przez przejścia graniczne Rzeczpospolitej Polskiej może dokonać wstępnej rejestracji w systemie wraz z imiennymi dokumentami tax free. Zarejestrowany w ten sposob dokument trafia do jednostki celnej granicznej, w związku z czym czas odprawy celnej ogranicza się do niezbędnego minimum. Podróżny - co najistotniejsze - uzyskując na granicy potwierdzenie wywozu towarów zgodnie z dokumentem tax free nabywa prawo do zwrotu podatku VAT.

Informacje na temat systemu dostępne są na stronie internetowej www.granica.gov.pl.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP

Źródło: www.granica.gov.pl, stan z dnia 4 lipca 2012 r.

Data publikacji: 4 lipca 2012 r.