Obowiązek dotyczy spółek, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 13 października 2019 roku. Podmioty wpisane do KRS później, do CRBR muszą zgłaszać się nie później niż ciągu siedmiu dni od dnia wpisu do KRS.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Jednym z głównych zadań CRBR ma być przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Więcej: Zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych tylko do 13 lipca>>

W poniedziałek po południu MF poinformowało, że na podstawie art. 60 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu stwierdzono zakłócenie w funkcjonowaniu systemu teleinformatycznego obsługującego Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Część użytkowników, którzy dziś dokonują zgłoszeń do CRBR, ma trudności w trakcie wypełniania formularza.

- W związku z tym do biegu terminów, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy nie wlicza się 13 lipca. Zgłoszenia przyjmujemy do 14 lipca br., bez konsekwencji dla rejestrujących się - czytamy w komunikacie resortu. Ministerstwo Finansów dodało, że pracuje nad rozwiązaniem trudności.

Zobacz procedury w LEX:

Zgłaszanie informacji o beneficjentach rzeczywistych >
Obowiązki biura rachunkowego (doradcy podatkowego) związane z praniem pieniędzy >