Rozporządzenie obejmuje branże gastronomiczną, rozrywkową, dbającą o zdrowie fizyczne i sprzedaży detalicznej.

- Pozostawienie podatku do dyspozycji przedsiębiorcy powinno złagodzić niekorzystną sytuację związaną z obowiązującymi ograniczeniami dla tych branż i przyczynić się do poprawy płynności finansowej firm - uzasadnił swoją decyzję minister Tadeusz Kościński.

Rozporządzenie umożliwia przesunięcie terminu przekazania obejmie podatek pobrany przez płatnika za październik, listopad i grudzień 2020 r.

Zobacz również: Obsługa największych podatników od stycznia w jednym miejscu >>

Terminy wpłaty zaliczek na PIT

Termin wpłaty podatku pobranego za:

  • za październik został przedłużony do 20 maja 2021 r.
  • za listopad - do 20 czerwca 2021 r.
  • za grudzień - do 20 lipca 2021 r.

 


Przedłużenie dla niektórych branż

Z rozporządzenia wynika, że przedłużenie terminów dotyczy płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.poz.1842), prowadzących na dzień 30 września 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z lub 96.04.Z.

Zobacz procedurę w LEX: Możliwość odroczenia wpłaty zaliczek na podatek od wynagrodzeń w związku z pandemią koronawirusa dla niektórych podatników w ramach tarczy antykryzysowej 5.0  >

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw poz. 2054 w czwartek. Weszło w życie w dniu opublikowania.