W projekcie budżetu na 2019 r. zaplanowano:

  • dochody budżetu państwa: 386,9 mld zł,
  • wydatki budżetu państwa: 415,4 mld zł,
  • deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż: 28,5 mld zł,
  • deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie 1,8 proc. PKB.

 

Zobacz również: Wpływy z podatków ponad normę, a rodzina priorytetem >>

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne

Zaplanowano wzrost PKB w ujęciu realnym o 3,8 proc. Inflacja ma wynieść 2,3 proc. Projekt przewiduje także wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent (nominalnie o 6 proc.). Jak wynika z komunikatu rządu, projekt budżetu na 2019 r. spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3 proc. PKB.

 

 

 

Wydatki w budżecie państwa

Po stronie wydatkowej budżetu państwa zabezpieczono środki zarówno na kontynuację dotychczasowych, jak również na realizację nowych zadań. Zaplanowano m.in. kontynuację finansowania programu "Rodzina 500 plus", którego celem jest pomoc dla rodzin wychowujących dzieci. Uwzględniono także m.in. skutki wynikające z realizacji programu ,,Dobry start", którego celem jest wsparcie finansowe w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym; wprowadzenia tzw. ,,małego ZUS" dla przedsiębiorców uzyskujących przychód w wysokości nieprzekraczającej w ciągu roku kalendarzowego 30-krotności minimalnego wynagrodzenia. Wydzielono także środki na wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej.

 


Dochody głównie z podatków

Rząd zakłada, że na poziom dochodów podatkowych w 2019 r. oprócz sytuacji makroekonomicznej wpływ będzie miała kontynuacja działań z 2018 r. oraz nowe działania mające odbudować dochody podatkowe i uszczelnić system podatkowy. Do działań tych należą m. in.:

  • wprowadzenie tzw. mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment),
  • wprowadzenie ustawy o STIR (przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych),
  • rozpoczęcie procesu wdrażania systemu elektronicznych kas fiskalnych online,
  • opodatkowanie akcyzą dwóch nowych wyrobów akcyzowych: płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich,
  • wprowadzenie obowiązku raportowania schematów podatkowych.

 

Obok zmian mających wzmocnić dochody budżetu państwa, w 2019 r. planuje się rozwiązania dotyczące wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności, co stanowi realizację rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Planowane jest m.in. wprowadzenie nowej 9 proc. stawki w podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz modyfikację preferencji podatkowych związanych ze wspieraniem innowacyjności (tzw. ulgi B+R) w celu zwiększenia inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorców.

W przyszłym roku ma także ponownie zostać zwiększony udział gmin we wpływach z podatku PIT. Łączny udział samorządów we wpływach z PIT wzrośnie z 49,83 proc. w 2018 r. do 49,93 proc. w 2019 r. W przypadku podatku CIT udział samorządów pozostanie na poziomie z 2018 r.

Zdaniem prof. Teresy Czerwińskiej, minister finansów, jest to budżet, który realizuje politykę budżetową w duchu strategii na rzecz społecznie odpowiedzialnego rozwoju.

- Jest to bardzo dobry budżet, jest to budżet, który bardzo wpasowuje się w naszą politykę społeczną z jednej strony, a z drugiej strony w politykę rozwojową, inwestycyjną - podsumowuje premier, Mateusz Morawiecki.

Zobacz również: Procedura opracowywania budżetu - cele i mierniki >>

Kompetencje organów w ramach procedury wykonania budżetu >>