Organizatorem konkursu było wydawnictwo Wolters Kluwer – lider rynku w zakresie publikacji dedykowanych księgowym. Patronat honorowy nad IV edycją konkursu objęło Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Business Centre Club i Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej.

Zmagania konkursowe rozpoczęły się w listopadzie 2014 r. Udział w konkursie wzięło prawie 600 osób, które przez 3 miesiące rozwiązywały testy sprawdzające wiedzę teoretyczną z zakresu rachunkowości, podatków oraz prawa pracy.

Konkurs składał się z trzech etapów. W pierwszym etapie konkursu uczestnicy rozwiązywali testy sprawdzające. Test zawierał 50 pytań, do których można było podejść tylko raz. Aby zwiększyć szansę wygrania konkursu, uczestnik mógł rozwiązać aż trzy testy.

Stu uczestników, którzy otrzymali największą liczbę punktów, zostało zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu. W czasie jego trwania uczestnicy musieli rozwiązać zadanie sytuacyjne, w którym należało podać konsekwencje danego zdarzenia gospodarczego dla wszystkich elementów sprawozdania finansowego jednostki.

Dziesięciu najlepszych graczy (Arleta Cygańczuk, Sylwia Hofman, Aneta Jurczyk, Małgorzata Karwala, Bożena Kleszcz, Piotr Mirowski, Leszek Okrojek, Sylwia Stańczyk, Iwona Tontała, Anna Zalas) dotarło do ostatniego – trzeciego etapu. Finaliści konkursu spotkali się na indywidualnych rozmowach z Jury konkursu, które wyłoniło jego zwycięzcę. Cały konkurs zakończył się uroczystą galą w Zachęcie - Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie.

od lewej: Piotr Mirowski - Lider Księgowości 2015, Iwona Tontała – II miejsce, Barbara Misterska-Dragan – przewodnicząca jury, Dorota Walencik (WK), Iwona Kaczorowska (WK), Aneta Jurczyk – III miejsce, Piotr Zagórski (WK) 

Tytuł tegorocznego Lidera Księgowości przyznano panu Piotrowi Mirowskiemu – wraz z nagrodami: studia MBA Zarządzanie o wartości 17.000 zł., pełny pakiet programu dla biur rachunkowych SKP Super Księga Podatkowa wraz z bezpłatną opieką posprzedażną do końca 2015 r. o wartości 1150 zł, telefon Nokia Lumia 530 oraz roczny dostęp do publikacji Vademecum Głównego Księgowego w wersji Gold.

Drugie miejsce wywalczyła pani Iwona Tontała, która otrzymała następujące nagrody: iPad Apple, telefon Nokia Lumia 530 i roczny abonament programu LEX Navigator Procedury Podatkowe.

Trzecie miejsce przypadło pani Anecie Jurczyk, która otrzymała nawigację samochodową, telefon Nokia Lumia 530 i roczną prenumeratę miesięcznika Przegląd Podatkowy.

Zwycięzcy IV edycji konkursu Lider Księgowości, od lewej: Aneta Jurczyk - III miejsce, Piotr Mirowski - I miejsce, Iwona Tontała - II miejsce

Wszyscy finaliści otrzymali nagrody w postaci pamiątkowych dyplomów konkursu, zestawów książek z dziedziny rachunkowości i podatków oraz zestawów czekoladek.