Kontrolą w zakresie cen transferowych objęte są przede wszystkim analizy cen i warunków zakupu usług niematerialnych i obrotu wartościami niematerialnymi i prawnymi. Organy podatkowe weryfikują także zasadność transakcji finansowych. Chodzi tu przede wszystkim o pożyczki, udziały i akcje. Przy transakcjach obrotu towarami analizą objęte są ceny.

Analiza funkcjonalna przedmiotem kontroli

W przypadku wszystkich wymienionych transakcji przeprowadzana jest analiza funkcjonalna. Organy podatkowe badają funkcje, aktywa i ryzyka stron transakcji pod kątem zgodności ze stanem rzeczywistym. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że sankcyjna, 50-proc., stawka podatku jest nakładana wyjątkowo. Resort wskazuje, że kontrolowani podatnicy co do zasady przedkładają dokumentację cen transferowych. Podkreśla dodatkowo, że jej zastosowanie wiąże się z koniecznością wydania decyzji ustalającej, a nie określającej i krótszym okresem przedawnienia. Wynosi on w tym przypadku trzy lata, a nie pięć. Podwyższona stawka podatku w 2017 r. zastosowana była w czterech kontrolach. W pierwszym kwartale br. jeden raz.

Coraz więcej kontroli

W 2015 r. liczba postępowań, w których badano zagadnienie cen transferowych, wyniosła 134. Rok później spraw było już 182. W 2015 r. zakończono 21 postępowań, w 2016 – 46, a rok później – 238.

Przewodnik po dokumentacji cen transferowych. Nowe zasady od 2018 roku. Przykłady dokumentacji krok po kroku >>

Doszacowanie dochodu w zakresie cen transferowych obliczone przez organy podatkowe w 2015 r. wyniosło 28,9 mln zł. W 2016 r. dodatkowy dochód określono na poziomie 657,4 mln zł. W 2017 r. było to natomiast 2,33 mld zł.

Większe zainteresowanie cenami transferowymi potwierdza również Radosław Piekarz, doradca podatkowy, partner w Kancelarii A&RT. Jego zdaniem kontrole nasilą się jeszcze jesienią, po złożeniu przez podatników pierwszych formularzy CIT-TP. Będą one stanowiły podstawę do analizy ryzyka i typowania podmiotów do kontroli. Zdaniem Piekarza te podmioty, które wykażą istotne transakcje finansowe, czy transakcje związane z wartościami niematerialnymi mogą spodziewać się kontroli w zakresie cen transferowych.

Obrona w sporze

Na pytanie, jakich argumentów używać w sporze z organami podatkowymi, ekspert odpowiada, że przede wszystkim należy mieć solidnie opracowaną dokumentację wyjaśniającą krok po kroku, dlaczego transakcja została przeprowadzona i na jakich warunkach. Dodatkowo, analiza porównawcza powinna wspierać dokumentację w zakresie kalkulacji cenowych.

Ceny transferowe. Nowe zasady dokumentacji Radosław PiekarzCeny transferowe. Nowe zasady dokumentacji >>