- Komisja Europejska swoją publikacją oficjalnie potwierdziła, że procedura nadmiernego deficytu została otwarta wobec Polski. Deficyt w 2023 r. istotnie przekroczył 3 proc. PKB, dlatego Komisja Europejska była zobowiązana do takiego kroku – wskazano w stanowisku przesłanym PAP. - Dzisiejsza publikacja raportu KE, otwiera procedurę nadmiernego deficytu (EDP) wobec 7 państw członkowskich w oparciu o dane o deficycie w 2023 roku – dodano.

MF przypomniało, że w latach 2020-2023 reguły fiskalne w UE były zawieszone w związku z pandemią, a następnie z wojną w Ukrainie. Od 2024 r. nastąpił powrót do reguł UE, zgodnie z którymi procedura nadmiernego deficytu jest uruchamiana w przypadku przekroczenia przez deficyt sektora finansów publicznych, liczony według zasad unijnych, 3 proc. PKB.

 

Polska wyjaśnia

- W ostatnich miesiącach prowadziliśmy intensywną komunikację z KE, podczas której wyjaśnialiśmy jakie są źródła deficytu. To efekt wojny w Ukrainie i naszych potężnych wydatków na modernizację armii oraz pomocy uchodźcom z Ukrainy. Przedstawiliśmy KE nasze szacunki wszystkich tych działań, stanowiących istotne czynniki, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o procedurze nadmiernego deficytu – wskazano w stanowisku Ministerstwa Finansów.

Przypomniano w nim, że w kwietniu weszła w życie reforma ram zarządzania gospodarczego w UE, w tym reguł fiskalnych. W przypadku krajów z długiem publicznym poniżej 60 proc. PKB okres korekty nadmiernego deficytu został wydłużony z obecnego 1,5 roku do 4 lat.

- Z prognoz Ministerstwa Finansów (prezentowanych w "Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2025-2028") wynika, że dług sektora w 2026 roku przekroczyłby 60 proc. PKB. W związku z tym w następnych miesiącach Minister Finansów przedłoży Radzie Ministrów informację w sprawie ograniczeń deficytu w latach 2025-2028" – przekazano w stanowisku. - Równolegle z pracami nad projektem budżetu będziemy przygotowywać średniookresowy plan budżetowo-strukturalny. Zgodnie z reformą zarządzania gospodarczego wszystkie państwa członkowskie przekażą UE na jesieni średniookresowe plany budżetowe i strukturalne. W tych planach, nawet jeśli kraj nie podlegałby EDP, i tak należy przedstawić ścieżkę ograniczenia deficytu do 2028 roku włącznie. Czyli najważniejszy element planów stanowić będą ścieżki wydatków, prowadzące do obniżenia deficytu – dodano.

Czytaj też w LEX: Konstytucyjna ochrona przed dezintegracją finansów publicznych >

pru/pap