Podpisane przez ministra finansów rozporządzenie zakłada zaniechanie poboru akcyzy w odniesieniu do płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w stosunku do których obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstanie w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r. Jego wydanie ma związek z pandemią COVID-19. W okresie od 1 lutego 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. wspomniane wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Wcześniej Ministerstwo Finansów zdecydowało o czasowym zwolnieniu z obowiązku oznaczania znakami akcyzy płynów do e-papierosów i wyrobów nowatorskich. W zeszłym tygodniu minister finansów podpisał stosowne rozporządzenie.

Wynika z niego, że do 31 grudnia 2020 r. płyn do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich będzie zwolniony z oznaczania podatkowymi znakami akcyzy. Dotyczy wyrobów, w stosunku do których obowiązek podatkowy w akcyzie powstanie po 30 czerwca 2020 r.

Dodatkowo, do 30 kwietnia 2021 r. płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie będzie zwolniony z oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy. W tym przypadku chodzi o wyroby, co do których obowiązek podatkowy w akcyzie powstał do 31 grudnia 2020 r.

Zobacz również: Płyn do e-papierosów i wyrobów nowatorskich na razie bez znaków akcyzy >>