Z ulgi internetowej możesz skorzystać wówczas, gdy:
1) poniosłeś w roku podatkowym wydatki za użytkowanie internetu oraz
2) posiadasz dokumenty potwierdzające ich poniesienie zawierające w szczególności: dane identyfikujące ciebie, jako kupującego usługę, dane sprzedającego (dostawcy usług internetowych), rodzaj zakupionej usługi i kwotę zapłaty (np. faktury VAT , rachunki, dowód wpłaty, potwierdzenie przelewu).

Kwota odliczana od dochodu dotyczy wyłącznie wydatków związanych z użytkowaniem internetu, niezależnie od miejsca, w którym z niego korzystasz jak i formy jego dostępu. W ramach ulgi mieszczą się bowiem zarówno wydatki poniesione w związku z użytkowaniem internetu np. w domu poprzez stałe łącze, czy bezprzewodowo, w tym za pomocą urządzeń mobilnych w komputerze lub telefonie komórkowym, jak również w kawiarence internetowej. Jeśli jednak dostęp do internetu jest tylko jedną z usług kupowanych u danego dostawcy, obok np. telewizji kablowej czy telefonu stacjonarnego, z dokumentu wystawionego przez operatora (np. faktury VAT ) musi wynikać kwota wydatków za użytkowanie internetu.

Odliczenia ulgi możesz dokonać:
1) od dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, przy czym może to nastąpić:
• w trakcie roku podatkowego, w przypadku podatników uzyskujących dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, działów specjalnych produkcji rolnej, najmu lub umów o podobnym charakterze – jednakże ostatecznego rozliczenia należy dokonać w zeznaniu podatkowym PIT -36, do którego należy dołączyć informację o odliczeniach PIT/O,
• po zakończeniu roku podatkowego, w zeznaniu podatkowym PIT -36 lub PIT - 37, do których należy dołączyć informację o odliczeniach PIT /O;
2) od przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przy czym może to nastąpić zarówno w trakcie roku podatkowego, jak i w składanym po jego zakończeniu zeznaniu podatkowym PIT -28, do którego należy dołączyć informację o odliczeniach PIT /O.

Możesz odliczyć od dochodu wydatki za użytkowanie internetu, o ile nie zaliczyłeś ich do kosztów uzyskania przychodów na podstawie ustawy o podatku dochodowym lub nie odliczyłeś ich od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie albo nie otrzymałeś w jakiejkolwiek formie ich zwrotu. I odwrotnie, możesz odliczyć wydatki za użytkowanie sieci internet na podstawie ustawy o ryczałcie, jeżeli nie zostały one odliczone od dochodu lub zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie ustawy o podatku dochodowym.

Odliczenia z tytułu poniesionych wydatków dokonujesz na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie Jeżeli wydatki z tytułu użytkowania internetu ponosisz wspólnie z inną osobą (np. małżonkiem, dzieckiem, rodzicem), co wynika z dokumentów stwierdzających ich poniesienie, każdemu z was przysługuje ulga z odrębnym limitem odliczeń.

Jutro przedstawimy informacje dotyczące ulgi dla honorowych krwiodawców

Czytaj także:

PIT 2012: składanie zeznań podatkowych

PIT 2012: obliczamy zobowiązanie podatkowe

PIT 2012: z jakich ulg i odliczeń podatkowych możemy skorzystać

Rozliczamy PIT za 2012 rok - wybieramy formularz zeznania

PIT 2012: kto skorzysta z preferencyjnej formy opodatkowania

PIT 2012: skutki rozliczenia podatku dochodowego