Dyskusje odbywały się w czterech panelach tematycznych: o ewolucji i przyszłości tematów globalnej polityki podatkowej, podatku dochodowym od osób prawnych i VAT, globalnym zawodzie doradcy podatkowego i modelach biznesowych oraz stabilności podatkowej.

Jaka przyszłość doradztwa podatkowego?

W trakcie posiedzenia CFE reprezentanci KRDP uczestniczyli w spotkaniach organów i komitetów technicznych CFE. Anna Misiak jedyna osoba z Polski będąca członkiem władz tej organizacji wzięła udział w posiedzeniu europejskiego zarządu CFE oraz komitetu Professional Affairs Committee, Mariusz Cieśla oraz Mateusz Stańczyk w spotkaniu Fiscal Committee, a Michał Laskowski w posiedzeniu Tax Technology Committee. Przedstawiciele KRDP reprezentowali Polskę na Walnym Zgromadzeniu CFE. Spotkanie odbyło się 4 października.

 

Professional Affairs Committee zajmuje się zagadnieniami mającymi wpływ na funkcjonowanie zawodu doradztwa podatkowego w Europie poprzez m.in. współpracę i przedstawienie stanowisk dotyczących wpływu zmian w podatkach na funkcjonowanie zawodu doradcy podatkowego. Komitet aktywnie współpracuje z Komisją Europejską oraz OECD. Tax Technology Committee został powołany w ubiegłym roku jako odpowiedz na wzrastające znaczenie „digital taxation”. Jego celem jest skupienie się na działaniach zmierzających do rozpoznania i sygnalizowania najlepszych rozwiązań wspomagających podatki i technologię.

Zobacz również: Ceny transferowe wciąż na celowniku fiskusa >>

Prywatny majątek ma zostać w rodzinie >>

W pracach CFE udział wziął również Bartosz Kubista. Będzie się on zajmował się m.in. zagadnieniami związanymi z dostępem i wykonywaniem zawodu przez doradców podatkowych rozpoczynających pracę w zawodzie oraz ich pozycji wśród europejskich samorządów doradców podatkowych.

 

CFE Tax Advisers Europe w Brukseli

CFE Tax Advisers Europe jest europejską organizacją zrzeszającą narodowe organizacje i stowarzyszenia doradców podatkowych z większości państw europejskich z siedzibą w Brukseli. Została założona w 1959 r. Obecnie obejmuje 30 narodowych organizacji doradców podatkowych z 24 państw Europy, grupujących łącznie ponad 200 tysięcy czynnych doradców podatkowych. Głównym celem CFE jest zrzeszenie wszelkich organizacji doradców podatkowych ze wszystkich państw europejskich i obrona interesów tej grupy zawodowej oraz zapewnienie odpowiedniej jakości usług świadczonych przez doradców podatkowych. CFE dąży do koordynacji i rozwoju prawa podatkowego w Europie oraz promuje koordynację przepisów krajowych, które regulują i zabezpieczają zawód doradcy podatkowego. W Turynie organizacja obchodzi swoje 60-lecie. Patronat nad tym wydarzeniem objął Parlament Europejski.