Liczba ta obejmuje formularze: PIT-28, 36, 36L, 37, 38, 39 oraz PIT 16, 16A i 19A, zarówno z kwalifikowanym podpisem, jak i bez niego. Oznacza to, że przez internet rozliczyło się 2,1 miliona podatników (część zeznań to wspólne rozliczenie, stąd różnica w liczbach), w zdecydowanej większości składając elektroniczne formularze bez podpisu kwalifikowanego.

Jak podkreśla MF, taka liczba zeznań to efekt zarówno kampanii prowadzonej przez resort finansów promującej rozliczanie się on-line z urzędem skarbowym jak również zwiększenia funkcjonalności systemu. Możliwość przesyłania popularnych PIT-ów bez podpisu elektronicznego i intuicyjność systemu e-Deklaracje pozwala podatnikom zaoszczędzić czas i pieniądze.

Najwięcej deklaracji PIT wysłanych przez internet wpłynęło w województwie mazowieckim, śląskim i małopolskim (odpowiednio ponad 302 tys., 261 tys. i 188 tys. zeznań, czyli ponad 15, 13 i 9 proc. ogółu przesłanych).

Elektroniczne PIT-y bez podpisu kwalifikowanego najchętniej przesyłają ludzie młodzi: prawie 53 proc. wszystkich rozliczających się przez Internet to osoby w wieku 21-40 lat. Spory odsetek to jednak osoby w średnim wieku i starsze – podatnicy pomiędzy 41-50 oraz 51-60 rokiem życia stanowią po ok. 17 proc. ogółu wszystkich rozliczających się przez internet, a blisko 8 proc. ogółu zeznań przesłały osoby w wieku 61-70 lat.