Według szacunkowych danych dochody w tym okresie wyniosły 206,1 mld zł, czyli 63,3 proc. Z kolei wydatki opiewały na 203,8 mld zł, czyli 53,0 proc..

Ministerstwo przedstawiło szczegółowe dane o wykonaniu budżetu.

1. Wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - lipiec 2017 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2017 r. wg szacunkowych danych wyniosło:
dochody 206,1 mld zł, tj. 63,3 proc.
wydatki 203,8 mld zł, tj. 53,0 proc.
nadwyżka 2,4 mld zł

2. Dochody budżetu państwa w okresie styczeń – lipiec 2017 r.
Wg szacunkowych danych w okresie styczeń - lipiec 2017 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 17,5 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Wzrost dochodów podatkowych utrzymuje się w dalszym ciągu na wysokim poziomie, tj. 16,2 proc. r/r.

Wzrost dochodów w stosunku do okresu styczeń - lipiec 2016 r. odnotowano we wszystkich głównych podatkach:
- dochody z podatku VAT były wyższe o 24,4 proc. r/r (tj. ok. 18,5 mld zł),
- dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 4,8 proc. r/r (tj. ok. 1,8 mld zł),
- dochody z podatku PIT były wyższe o 7,8 proc. r/r (tj. ok. 2,0 mld zł),
- dochody z podatku CIT były wyższe o 13,4 proc. r/r (tj. ok. 2,1 mld zł),

Dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych za okres I-VII 2017 r. wyniosły 2,5 mld zł, tj. 63,7 proc. planu.

Na wzrost dochodów podatkowych największy wpływ miały:
- rozbudowa zdolności analitycznych aparatu skarbowego (tworzenie wyspecjalizowanych zespołów analitycznych, wdrożenie analizatorów JPK, rozszerzenie stosowania JPK, wykorzystanie zaawansowanej analityki BIG DATA, wykorzystywanie zagranicznych źródeł danych, powstanie centralnej bazy danych dla potrzeb realizacji procedur analitycznych oraz centralizacja procesu analiz, podniesienie kompetencji ludzkich zasobów analitycznych)
- utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej i wzrost skuteczności poboru i prowadzonych działań kontrolnych i karno-skarbowych (intensyfikacja walki w terenie z mafiami VAT-owskimi, monitoring transportów, skuteczna eliminacja tzw. słupów, skuteczne wdrożenie pakietu paliwowego, zmiana procedur kontrolnych).
- Eliminacja luk prawnych (pakiet uszczelniający VAT, pakiet transportowy, zmiana limitu płatności gotówkowych w transakcjach miedzy przedsiębiorstwami, zmiany w zakresie rejestracji i wykreśleń podatników z rejestru VAT)

W okresie styczeń - lipiec 2017 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 22,5 mld zł i było niższe o 8,1 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Główny powodem niższego wykonania, były czynniki o charakterze jednorazowym. W lutym oraz lipcu 2016 roku miała miejsce wpłata w kwocie ok. 9,2 mld zł na rachunek dochodów budżetu państwa z tytułu aukcji LTE, której nie było w 2017 r.

3. Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń – lipiec 2017 r.
Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - lipiec 2017 r. wg szacunkowych danych wyniosło 203,8 mld zł tj. 53,0 proc. planu. W analogicznym okresie 2016 r. przekazano porównywalną kwotowo wielkość środków na wydatki - 203,0 mld zł, tj. 55,1 proc. planu.

Największe różnice w wykonaniu wydatków w stosunku do okresu styczeń - lipiec roku ubiegłego odnotowano w ramach budżetów wojewodów (wykonanie wyższe o ok. 6,9 mld zł), co jest głównie związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach priorytetowego rządowego programu rodzina 500 plus w okresie styczeń - lipiec br. – w roku ubiegłym wypłata tych świadczeń wystartowała od kwietnia. Ponadto różnice w wykonaniu wydatków w stosunku do okresu styczeń - lipiec roku ubiegłego odnotowano w ramach ZUS (wykonanie niższe o ok. 5,6 mld zł), co jest spowodowane przede wszystkim lepszym wpływem składek w okresie styczeń – lipiec 2017 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.