Jan Sarnowski jest ekspertem w zakresie polskiego i niemieckiego prawa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach doradztwa prawnego i podatkowego w Berlinie i Warszawie.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu w Kolonii (LL.M.), a także podyplomowych studiów w zakresie prawa podatkowego (Uniwersytet Warszawski) oraz prawa krajów systemu common law (WWU Münster i Thomas M. Cooley Law School).

W latach 2016-2018 był doradcą ministra rozwoju i finansów. Odpowiadał za koordynację procesu uszczelnienia polskiego systemu podatkowego. Jest współtwórcą i zastępcą dyrektora programu GovTech Polska. Od czerwca 2018 r. zastępca dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych oraz szef zespołu analiz prawno-porównawczych w Ministerstwie Finansów. Autor i współautor publikacji nt. opodatkowania dochodu oraz podatku VAT. 14 października 2019 r. został powołany na stanowisko pełnomocnika ministra finansów, inwestycji i rozwoju ds. współpracy międzynarodowej w zakresie VAT.

Zobacz również: Podatki 2020: Stawki PIT księży ogłoszone >>