Ulgi typu IP Box obowiązują w wielu krajach (m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Francji). Mają na celu wspieranie rozwoju technologii i kreowanie miejsc pracy w innowacyjnych sektorach. Rozwiązanie przyjęte w Polsce zostało opracowane według obowiązującego standardu OECD dla ulg bazujących na dochodach z praw własności intelektualnej, BEPS Działanie nr 5 Modified Nexus Approach.

Zobacz również: Ulga podatkowa Innovation Box już od stycznia >>

MF: Niższy CIT dla 460 tys. firm >>

Na efekty trzeba poczekać, ale…

Biorąc pod uwagę otoczenie międzynarodowe oraz konieczność intensywnego wzmacniania innowacji polskiej gospodarki, należy przyjąć z aprobatą wprowadzenie ulgi Innovation Box. Na twarde rezultaty wpływu Innovation Box na innowacyjność polskiej gospodarki (np. wzrost dochodu przedsiębiorstw z nowych rozwiązań technologicznych, zwiększona liczba polskich przedsiębiorstw w światowych zestawieniach firm z największymi nakładami na B+R), podobnie zresztą jak na rezultaty ulgi podatkowej na B+R, z pewnością przyjdzie nam poczekać.

 


…niższy podatek już teraz

Natomiast natychmiastowe efekty mogą odczuć przedsiębiorcy, płacąc mniejszy podatek dochodowy. Zaoszczędzone środki z podatku przedsiębiorcy będą mogli wykorzystać np. do dalszego zwiększania innowacyjności swoich procesów lub produktów. Warto zaznaczyć, iż mowa tutaj o możliwości dokonywania corocznych odliczeń z tytułu korzystania z Innovation Box oraz ulgi podatkowej B+R. Ponieważ brak w tych instrumentach selektywności i procedury konkursowej – jak w przypadku dotacji – podatnicy mogą projekcje ulg podatkowych na innowacje uwzględniać np. w kilkuletnich planach budżetowych swoich działów rozwojowych.

Ta nowa ulga podatkowa została zaprezentowana w artykule opublikowanym w marcowym numerze Przeglądu Podatkowego pt. Innovation Box – domknięcie łańcucha zachęt fiskalnych na działalność rozwojową. >>