Informacja, powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę podmiotu przekazującego informację, oraz w podziale na papierosy lub tytoń do palenia:

- markę papierosów lub tytoniu do palenia;

- wskazanie urzędu celnego, w którym w 2015 roku złożono deklarację podatkową lub zgłoszenie celne dotyczące papierosów lub tytoniu do palenia;

- liczbę papierosów w jednostkowym opakowaniu, a w przypadku tytoniu do palenia - jego ilość zawartą w opakowaniu jednostkowym wyrażoną w jednostce masy;

- maksymalną cenę detaliczną w PLN wydrukowaną na jednostkowym opakowaniu papierosów lub tytoniu do palenia;

- liczbę papierosów w tysiącach sztuk lub ilości tytoniu do palenia w kilogramach, z wyjątkiem liczby papierosów lub ilości tytoniu do palenia, które zostały ujęte w informacjach przekazanych w latach poprzednich.

Informację należy przekazać w formie papierowej, po jej uprzednim podpisaniu przez osobę sporządzającą, na adres korespondencyjny:

Ministerstwo Finansów
Departament PA
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

oraz w formie elektronicznej, w postaci arkusza kalkulacyjnego na adres e-mailowy: sekretariat.pa@mf.gov.pl

Dowiedz się więcej z książki
Akcyza. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł