Pytanie

W styczniu 2014 r. wziąłem w leasing auto i otrzymałem unijną homologację N1.

  • Czy ta homologacja obowiązuje w Polsce i czy daje mi prawo do odliczenia całego VAT od rat leasingowych i innych wydatków dotyczących tego auta?

Odpowiedź

W przypadku gdy samochód posiada homologację unijną N1 możliwe jest skorzystanie z pełnego odliczenia zarówno od rat leasingowych, jak i innych wydatków.

Homologacja N1

Na podstawie w art. 86a ust. 2 pkt 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., pojazdy samochodowe inne niż wymienione w art. 86a ust. 2 pkt 1-5, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

  • a) 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,
  • b) 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,
  • c) 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg.

Przy czym dopuszczalna ładowność tych pojazdów oraz liczba miejsc (siedzeń) określona jest na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Tak więc, aby podatnik mógł odliczyć cały podatek VAT przy nabyciu samochodu, musi wziąć pod uwagę zasady homologacji. Jeżeli nabyty pojazd zgodnie z homologacją nie jest samochodem osobowym, ma symbol N1, w takiej sytuacji podatnikowi przysługuje pełne prawo do odliczenia VAT. Chodzi o homologację unijną N1.

Homologacja europejska wydawana jest w jednym z państw członkowskich UE zgodnie z Dyrektywą 2007/46/WE i obowiązuje na terenie całej Unii.
Pojazdy kategorii N to pojazdy silnikowe zaprojektowane i skonstruowane głównie do przewozu ładunków.

Kategorię N dzielimy na:

  • N1 - pojazdy o masie maksymalnej nieprzekraczającej 3,5 tony.
  • N2 - pojazdy o masie maksymalnej przekraczającej 3,5 tony, ale nieprzekraczającej 12 ton.
  • N3 - pojazdy o masie maksymalnej przekraczającej 12 ton.