"Łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2010–2015 wyniosła 119,8" - poinformował GUS.

Urząd podał także wyniki nominalne sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2012–2015. W 2012 r. sektor ten miał deficyt w wysokości 60 mld 159 mln zł, w 2013 roku deficyt wyniósł 66 mld 697 mln zł, w 2014 roku ukształtował się na poziomie 56 mld 958 mln zł, a zeszły rok zamknął się deficytem w wysokości 46 mld 666 mln zł.(PAP)

mmu/ mhr/