Drugi etap deregulacji objął kilka profesji rynku finansowego, tj. osoby zajmujące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych, doradców podatkowych, brokerów i agentów ubezpieczeniowych, aktuariuszy, agentów celnych, biegłych rewidentów, przyjmujących zakłady wzajemne i prowadzących kolektury gier liczbowych.

Zdaniem prof. Jadwigi Glumińskiej-Pawlic przewodniczącej Krajowej Rady Doradców Podatkowych zlikwidowanie certyfikatu księgowego i deregulacja zawodu doradców podatkowych wpłynie negatywnie na usługi prowadzenia ksiąg podatkowych, w tym rachunkowych.

W wywiadzie opublikowanym w dzisiejszej "Gazecie Prawnej", przewodnicząca KRDP zauważa, że dopuszczenie do zawodu osób bez żadnych kwalifikacji i wykształcenia doprowadzi do dramatycznego spadku jakości prowadzonych ksiąg i ewidencji, a to z kolei z całą pewnością sparaliżuje funkcjonowanie państwa i stworzy doskonałe warunki dla oszustów, a przez to spowoduje wzrost przestępczości gospodarczej. To z kolei może spowodować wzmożenie kontroli podatkowych, które miałyby chronić interesy państwa, i uderzyć w uczciwych przedsiębiorców i podatników, zmuszanych do nieustannego udowadniania prawidłowości deklarowanych kwot podatków.

Zobacz też: Doradca podatkowy także bez praktyki w urzędzie skarbowym >>