Takie są m.in. założenia projektu zmian w ustawach o podatkach dochodowych. Zmiany te wzbudzają wiele kontrowersji i niepokój ekspertów. Zwiększają bowiem niepewność w prowadzeniu działalności gospodarczej, a dodatkowo nie są zgodne ze standardami międzynarodowymi.

Zobacz również: Gwiazdowski: Dochodowy musi odejść >>

W 2019 roku wystarczy kopia certyfikatu rezydencji >>

MF: Podmioty powiązane będą miały mniej obowiązków >>

W Europie coraz większy nacisk na VAT i opodatkowanie podmiotów powiązanych >>

Z tych względów Przegląd Podatkowy objął patronatem cykl seminariów poświęconych tematyce cen transferowych, który został zorganizowany przez IFA we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim oraz firmami: Deloitte, PwC, KPMG i Wardyński i Wspólnicy. Począwszy od wrześniowego numeru będziemy publikować treści merytoryczne zaprezentowane w trakcie spotkań seminaryjnych. W numerze wrześniowym czasopisma zapraszamy do lektury trzech artykułów z tego nowego cyklu:

  • Spór o ceny transferowe – perspektywa podatnika. Autorzy Iwona Georgijew oraz Mariusz Każuch przybliżają zakres i powody zmian, a jednocześnie przedstawiają praktyczne ścieżki działań, jakimi dysponują podatnicy i jaką drogę obrony cen transferowych warto dzisiaj wybrać w razie sporu z organami podatkowymi.
  • Granice stosowania zasady arm’s length w polskim prawodawstwie. W ocenie autorki Moniki Laskowskiej obecne brzmienie przepisów dotyczących zasady arm’s length wymaga doprecyzowania ze względu na istotę zagadnienia, gdyż brak takiego odniesienia w przepisach prawa stwarza problemy w ich stosowaniu na granicy zasady arm’s length i innych narzędzi przeciwdziałania unikaniu opodatkowania.
  • Zasada ceny rynkowej a spójność ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Autorka dr Joanna Koronkiewicz zastanawia się, czy istniejące w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych przepisy odnoszące się do zasady ceny rynkowej są wzajemnie spójne oraz czy gwarantują podatnikom jasność i bezpieczeństwo w zakresie obliczania podstawy opodatkowania w systemie samoobliczania podatku dochodowego.

Przeczytaj również analizy pt. Dokumentacja cen transferowych  i Korekty cen transferowych.