Projekt określa inne niż wskazane w art. 86a ust. 5 ustawy o VAT przypadki, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Minister zaproponował by dodatkowo z obowiązku prowadzenia ewidencji zostały wyłączone pojazdy specjalne o przeznaczeniu pomoc drogowa, pogrzebowy oraz bankowóz (typu A i B).

Zobacz: Chcesz odliczyć pełny VAT od samochodu musisz prowadzić ewidencję >>

W zakresie pojazdów pomocy drogowej objęte wyłączeniem mają być tylko te, które mają nadwozie konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu uszkodzonych pojazdów. Natomiast w zakresie pojazdów o przeznaczeniu pogrzebowy te, które nie spełniają warunków z rozporządzenia z 27 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (Dz. U. poz. 407), czyli pojazdy mające więcej niż jeden rząd siedzeń i dopuszczalną masę całkowitą równą bądź mniejszą niż 3 tony.

  Zobacz książkę "Samochody a VAT i podatki dochodowe" dostępną w ksiegarni internetowej Profinfo >>

W przypadku bankowozu typu A i B oraz pojazdu pogrzebowego wprowadzono dodatkowo warunek, aby wyłączenie z obowiązku prowadzenia ewidencji miało zastosowanie jeżeli przedmiotem działalności podatnika wykorzystującego te pojazdy są odpowiednio usługi pogrzebowe lub transport wartości pieniężnych.

Projektowane przepisy mają obowiązywać od 1 czerwca br.

Zobacz też: Z obowiązku prowadzenia ewidencji należy wyłączyć pojazdy transmisyjne >>

Zmiany w zasadach odliczania VAT od samochodów firmowych >>

VAT: jak potwierdzić wykorzystywanie auta wyłącznie w działalności gospodarczej >>

Tekst pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego