Od 1 stycznia 2011 r. zmieniły się zasady stosowania zwolnień z VAT, w tym dla usług medycznych. Zwolnieniem nie zostały objęte pracownicze abonamenty medyczne, które do końca 2010 r. korzystały z preferencji.
Ministerstwo Finansów proponuje zwolnienie z tego podatku abonamentów przekazywanych pracownikom przez pracodawców nabywanych przez nich w ramach tzw. pakietów medycznych usług w zakresie opieki medycznej, wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy o VAT. |
Resort odniósł się także do opodatkowania pakietów medycznych PIT. Po raz kolejny potwierdził, że wartość zindywidualizowanych abonamentów medycznych zakupionych przez pracodawcę dla pracownika jest przychodem ze stosunku pracy podlegającym opodatkowaniu.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna