- Jako reprezentant wnioskodawców w pracach nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw wycofuję przedmiotowy projekt ustawy - napisał we wniosku do marszałek Sejmu Elżbiety Witek poseł Marcin Horała. W projekcie znajduje się m.in. budzący kontrowersje punkt nt. zniesienia 30-krotności składek ZUS.

Projekt był krytykowany przez posłów opozycyjnych, ale także przez przedstawicieli partii rządzącej.  I tak na przykład wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin zapowiedział, że jego grupowanie krytycznie ocenia projekt.

Czytaj: Związkowcy i pracodawcy z RDS przeciwni zniesieniu limitu 30-krotności

Prezydent RP Andrzej Duda stwierdził, że odnosi się do tego pomysłu "sceptycznie". 

Projekt noweli zakładał likwidację od 2020 r. górnego limitu przychodu, do którego płaci się składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, który wynosi 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.  Został złożony w Sejmie tydzień temu. Według autorów projektu, miał  przysporzyć budżetowi  dodatkowe 7,1 mld zł.

Pierwsze czytanie projektu było zaplanowane w Sejmie we wtorek wieczorem.