Sejm rozpoczął w środę prace nad rządowym projektem ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia (druk sejmowy nr 2951). Założenia projektu podczas pierwszego czytania na posiedzeniu plenarnym przedstawiał szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Poparcie dla rozwiązań wyrazili w Sejmie przedstawiciele wszystkich klubów i kół parlamentarnych.

Czytaj również: Będzie świadczenie dla rodzin funkcjonariuszy i żołnierzy zmarłych w związku ze służbą>>

Czytaj też: Czynna napaść na członka służby porządkowej lub informacyjnej >>>

Przypomnijmy, że celem projektowanej ustawy jest zagwarantowanie wsparcia finansowego rodzinom funkcjonariuszy: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej oraz żołnierzy zawodowych, jak również strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i ratowników górskich, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia. Nowe przepisy mają kompleksowo uregulować wskazaną kwestię przez wprowadzenie i wypłatę świadczenia pieniężnego. Jak twierdzą autorzy projektu, te przepisy to także symboliczne zadośćuczynienie rodzinom funkcjonariuszy, żołnierzy zawodowych, strażaków ratowników OSP oraz ratowników górskich straty najbliższych, którzy poświęcili swoje życie ratując życie, zdrowie albo mienie innych.

Prace nad projektem będą kontynuowane przez Sejmowe Komisje: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Obrony Narodowej.