Chodzi o senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk senacki nr 12). Przyjęte w nim rozwiązania mają przywrócić większą podstawę obliczenia emerytury ubezpieczonym, którzy pobierali wcześniejszą emeryturę nie wiedząc, że kwoty wcześniej pobranej emerytury pomniejszą emeryturę powszechną. Trybunał Konstytucyjny w wyroku  z 6 marca 2019 r. (sygn. akt P 20/16) uznał, że ustawodawca naruszył konstytucję wprowadzając z zaskoczenia obniżkę emerytur pobieranych po wcześniejszych emeryturach. Projekt senacki ma to naprawić.

 

We wtorek, 10 grudnia 2019 r., jak dowiedziało się Prawo.pl w sekretariacie Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, odbyło się pierwsze czytanie tego projektu. Senatorowie zdecydowaną większością głosów przyjęli projekt z poprawkami. Zaakceptowali m.in. poprawkę senator Magdaleny Kochan, zgodnie z którą, kobiety z rocznika 53 będą mogły składać wnioski o ponowne przeliczenie emerytury bezterminowo.

Drugie czytanie projektu ustawy na posiedzeniu Senatu ma odbyć się na najbliższym jego posiedzeniu, zaplanowanym na 17 i 18 grudnia 2019 r.

Zobacz również: Kobiety'53 o ponowne przeliczenie emerytur mogą wystąpić po zmianie przepisów>>