Chodzi o rozporządzenie Rady Ministrów z 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 878).

 

Pracownicy, uczniowie i studenci przekroczą granice bez kwarantanny

Przewiduje ono m.in. wstrzymane do odwołania przemieszczanie się pasażerów pociągami, które przekraczają granicę Polski. Tak jak do tej pory, osoby przekraczające granicę będą musiały przejść dwutygodniową kwarantannę. Utrzymany został też wymóg podawania na granicy informacji nt. adresu zamieszkania bądź miejsca, w którym dana osoba będzie przebywać wraz z numerem telefonu. Straż Graniczna będzie przekazywać te informacje wojewodom oraz odpowiednim służbom sanitarnym.

Z obowiązku odbycia dwutygodniowej kwarantanny zwolnione będą osoby przekraczające granice naszego kraju w ramach wykonywania czynności zawodowych, w tym m.in.: załogi samolotów, rybacy, marynarze, kierowcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy lub międzynarodowy transport kombinowany oraz kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy i kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób (czyli  busów). Z kwarantanny zwolnione będą też obsady pociągów towarowych, żołnierze, rolnicy, którzy mają gospodarstwo rolne po obu stronach granicy, pracownicy zagraniczni pracujący w Polsce bądź Polacy pracujący w państwach UE, a także uczniowie i studenci pobierający naukę w Polsce, dzieci, które chodzą do przedszkoli w sąsiadujących z RP krajami.

 

Co ważne, osoby przekraczające granice w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), podobnie jak i studenci i opiekunowie uczniów i dzieci uczęszczające do przedszkola w Polsce lub w państwie sąsiadującym, będą musiały udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej wykonywanie czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w państwie Unii lub EOG albo pobieranie nauki lub objęcie wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym.

 


Nadal bez imprez, chyba że kino na wolnym powietrzu

Rząd zdecydował, że do odwołania nie będą mogli działać przedsiębiorcy zajmujący się organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak będzie można organizować wystaw, targów, kongresów, konferencji i spotkań. Nie będą również jeszcze działały instytucje kulturalne i rozrywkowe takie, jak teatry i kina. Wyjątek stanowić będą kina plenerowe (na wolnym powietrzu) oraz galerie sztuki. Odbywać będą mogły się też organizowane bez udziału publiczności próby i ćwiczenia niezbędne do przygotowania wydarzeń artystycznych oraz nagrania fonograficzne i audiowizualne.

Nadal zamknięte będą salony tatuażu, kluby fitness, siłownie, sale zabaw i parki rozrywki, a także place zabaw dla dzieci.

Od poniedziałku, 18 maja, będą mogły wznowić swoją działalność restauracje, salony fryzjerskie i kosmetyczne oraz kasyna. Nadal nieczynne będą jednak restauracje hotelowe.

Czytaj również: SA: Wątpliwy zakaz zgromadzeń w czasie epidemii

Otwarte, ale z ograniczeniami

Mimo, że kolejne branże będą mogły się otworzyć, ich funkcjonowanie będzie objęte rygorami wynikającymi z pandemii. Przykładowo do restauracji nie wejdzie więcej niż jedna osoba na cztery metry kwadratowe powierzchni sali, gdzie są oni obsługiwani. W przypadku kasyn będzie to jedna osoba na 10 metrów kwadratowych. W salonach fryzjerskich przebywać będą mogli wyłącznie obsługiwani klienci. W galeriach handlowych dopuszczona zostanie działalność na tzw. wyspach handlowych pod warunkiem, że stanowiska będą oddzielone od klientów przesłonami, a obsługa będzie w maseczkach i rękawiczkach. Przy takich punktach będzie mogła być obsługiwana jedna osoba.

Zgodnie z prawem nadal w sklepach i galeriach handlowych nie będzie mogło przebywać więcej osób niż jedna na 15 m kw. Sklepy będą musiały zapewnić też klientom dostęp do rękawiczek i płynów do dezynfekcji rąk.

Do odwołania swojej działalności nie będą mogły prowadzić niektóre ośrodki zdrowotne, jak np. uzdrowiska. A urzędy  publiczne będą mogły ograniczyć swoją pracę jedynie do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom (np. rejestracja stanu cywilnego, pomoc społeczna, wydawanie praw jazdy, niezbędne decyzje związane z procesem budowlanym). W urzędzie w jednym pomieszczeniu będzie mógł przebywać tylko jeden interesant.

Rozporządzenie podtrzymuje zakaz organizowania zgromadzeń publicznych.

 


Dystans na drodze i w środkach komunikacji

Nowe przepisy utrzymują w mocy regulacje dotyczące przemieszczania się ludzi. Idąc z drugą osobą będzie nas musiało dzielić nie mniej niż dwa metry. To obostrzenie nie będzie dotyczyło rodziców idących z dziećmi ani opiekunów przemieszczających się z osobami niepełnosprawnymi. Dwumetrowego dystansu nie będą musiały też zachować osoby, które ze sobą mieszkają.

 

Utrzymane zostały także obostrzenia dotyczące transportu publicznego i ich wypełnienia pasażerami - połowa liczby miejsc siedzących bądź jedna trzecia miejsc siedzących i stojących. W autobusach i tramwajach nadal połowa miejsc siedzących ma być niezajęta. Podobne restrykcje dotyczą autobusów i busów. Nie będą one mogły przewozić więcej pasażerów niż wynosi połowa miejsc siedzących. Do odwołania obowiązkowe będzie też zakrywanie nosa i ust w miejscach ogólnodostępnych oraz w środkach transportu publicznego.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, czyli w sobotę, 16 maja.

Czytaj również: Fryzjer będzie ciął w rękawiczkach i maseczce