Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia, że sytuacja finansowa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w pierwszym kwartale 2021 r. była stabilna. Dynamika wpływów składek do funduszu wyniosła 5,2 proc. r/r. Stopień pokrycia wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych w okresie styczeń-marzec br. osiągnął poziom 79,8 proc.

Czytaj również: Strategia demograficzna - nie wystarczy rodzić dzieci, trzeba też zachęcać ludzi do pracy>>

Przychody i koszty

Największą pozycją przychodów FUS są składki na ubezpieczenia społeczne, których kwota według przypisu w okresie styczeń-marzec wyniosła 57,6 mld zł i była o 5,5 proc. wyższa od osiągniętej w analogicznym okresie 2020 r.

- Sytuacja finansowa FUS w I kwartale br. wyglądała stabilnie mimo trwającej epidemii i związanej z tym trudnej sytuacji w wielu branżach gospodarki. Z każdym miesiącem tego kwartału poprawiały się wpływy składkowe w ramach e-składki, a także dane dotyczące liczby płatników składek, osób ubezpieczonych oraz cudzoziemców zarejestrowanych w ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych. Z kolei po stronie wydatków obserwowaliśmy wzrost wypłat zasiłków chorobowych. Mimo to stopień pokrycia wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych powrócił do poziomów obserwowanych w latach 2018 - 2019 i osiągnął 79,8 proc. – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Z opublikowanej w czwartek „Informacji o sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w pierwszym kwartale 2021 r.” wynika, że w okresie trzech miesięcy br. fundusz otrzymał dotację z budżetu państwa w kwocie 1,0 mld zł, która była o 87,3 proc. niższa niż przed rokiem. - Tak niskie zapotrzebowanie na dotację było możliwe dzięki temu, że w grudniu 2020 r. FUS otrzymał wpłatę z budżetu państwa w wysokości 12,0 mld zł. W 2021 r. FUS nie korzystał ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wpłaty z OFE, tj. środki przekazane do funduszu emerytalnego w związku z ukończeniem przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego (tzw. suwak) ukształtowały się na poziomie 1,6 mld zł i były wyższe od przekazanych w analogicznym okresie 2020 r. o 1,0 proc. – wyjaśnia Zakład.

Wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w pierwszym kwartale 2021 r. wyniosły natomiast 69,4 mld zł i były o 5,9 mld zł większe niż przed rokiem. Największą ich pozycją były transfery na rzecz ludności w kwocie 68,3 mld zł, obejmujące świadczenia emerytalno-rentowe oraz pozostałe świadczenia. W okresie styczeń–marzec wydatki na emerytury i renty wyniosły 60,2 mld zł, tj. o 8,2 proc. więcej niż przed rokiem – to wynik rosnącej liczby świadczeń emerytalnych oraz ich waloryzacji.

 


Rosła liczba cudzoziemców

Liczba cudzoziemców, którzy legalnie mieszkają i pracują w Polsce systematycznie rośnie. Na koniec marca 2021 r. w ZUS było zarejestrowanych ponad 766 tys. obcokrajowców, co oznacza wzrost o 15,7 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku i o 5,6 proc. w stosunku do stanu na koniec 2020 r. Spośród nich 59,3 proc. osób było pracownikami, 2,9 proc. - prowadziło działalność gospodarczą, a pozostali byli objęci innymi formami zatrudnienia. Największą grupę (73,6 proc.) stanowili obywatele Ukrainy – w pierwszym kwartale ich liczba wyniosła 564 109 osób, tj. o 16,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. oraz o 5,9 proc. więcej niż w czwartym kwartale 2020 r.